Hvordan blev vi så adskilt fra naturen, og hvad er de forfærdelige konsekvenser? Det at fokusere på kvaliteten af ​​relationer og at bruge organiske principper var tæt på mine egne ideer, men at læse det på den måde, som Laura og Giles skrev det på, gav mig en følelse af, at jeg er på rette vej med Buurtzorg. Tak for inspirationen!! Vis os vejen!

 

Regenerativ ledelse er blevet min rigtig gode ven på bogreolen, der altid evner at lytte, når jeg har allermest brug for det. Bogen bevæger og er et drømmespor for ledelse i alt dét, vi er født til at vide og dømt til at huske i netop den tid, vi lever sammen i på planeten, lige nu.

 

Laura Storm og Giles Hutchins har skrevet en utrolig klog bog, der sætter mennesket tilbage ind i de nødvendige relationer, som vi har brug for: til naturen, os selv og hinanden. Bogen er velresearchet og velargumenteret og giver et nyt perspektiv på de kriser, vi som mennesker er stillet over for. Man får lyst til at blive en regenerativ kraft og tage Storms og Hutchins’ tilgang med alle vegne – både på arbejdet og hjemme. Mine varmeste anbefalinger.

 

Laura Storm og Giles Hutchins giver med bogen Regenerativ ledelse et af de stærkeste og mest tankevækkende bud på en ny ledelsesfilosofi og herunder også en ny forandringsmodel og metode til at arbejde med ledelse af bæredygtig forandring. Der er et “før og efter” læsningen af denne bog, der markerer et paradigmeskift i tilgangen til alle former for ledelse og organisationsudvikling. Bogen er intet mindre end en game changer, som ikke kun forandrer sin læser, men også har potentiale for at transformere de organisationer, som tager dens filosofi til sig. De tankesæt og metoder, som bogen leverer, har i sig kimen til at skabe organisationer og samfund i regenerativ balance med naturen, som en ledelsesteori, der sætter selve livets værdi i centrum for al udvikling.

 

Regenerativ ledelse er en dybt inspirerende og vigtig ledelsesbog! Den tager livtag med de store paradigmer, som har ledt mennesker og livet på jordkloden i en katastroferetning. Vi skal alle yde en indsats for at komme tilbage til det bæredygtige liv. Som ledere har vi et endnu større ansvar, og denne bog understøtter en positiv udvikling med visdom og masser af energi. Fremtiden bliver bestemt af, hvad vi gør lige nu. Og der er ingen tvivl om potentialet og nødvendigheden. Vi kan alle være med til at komme et bedre sted hen, hvis vi følger inspirationen og anbefalingerne fra Laura Storm og Giles Hitchins. Læs den! Og gør det, du kan!

 

Verden er i alarmberedskab, og der er behov for et nyt ledelsesparadigme, der sætter regenerativ ledelse i centrum. Giles og Laura har skrevet en fantastisk bog, der er visionær og jordnær på samme tid. En bog, der hjælper ledere til at skabe den regenerative fremtid, som kommende generationer vil takke os for.

 

Med ansvaret for LIVET i en organisation savnede jeg i mange år ord for det, som jeg så: at en organisation er en organisme, hvor alt er levende og i evig forandring, og hvor ansvaret består i at skabe de bedste betingelser for dette LIV. Laura Storm og Giles Hutchins skabte med Regenerativ ledelse den dybe indsigt og forståelse, som verden indtil da havde manglet, og den blev en åbenbaring for mig, både fagligt og personligt. Regenerativ ledelse gør op med en lang æra af meningsløshed, hvor LIV har været reduceret til en maskinel, årsags-virkning sammenhæng, og den genetablerer det som cirkulært og helligt. Vi er ikke adskilte, men forbundne, og det ydre og det indre liv er spejlinger af hinanden. Kun ved at hele hinanden heler vi selv, og kun ved at skabe balance indeni os selv skaber vi balance i systemet. Regenerativ ledelse definerer de livgivende principper, som alt levende organiserer sig efter, og den viser os derved vejen frem. Det er smukt, det indgyder håb, og det gør livet i organisationer levende igen.

 

Denne bog inviterer ledere til at katalysere den nødvendige regeneration for ikke bare at kunne følge med men for at lede verden ind i det 21. århundrede.

 

Søger man inspiration i naturen, giver principperne i Regenerativ ledelse en ramme for en mere inspireret vej frem i såvel arbejdslivet som i livet.

 

Et holistisk mesterværk, der vil præge eftertiden: Denne bog og bevægelse har været epokegørende for mit liv og mit virke som leder. Og jeg har, vel at mærke, været dybt involveret i bæredygtighed 15 år før, bogen her landede foran mig. Giles og Laura, af hjertet tak for at samle og dele jeres grundige viden.

 

Giles Hutchins og Laura Storm giver med Regenerativ ledelse en værdifuld ressource til ledere, som er klar til at genopfinde sig selv, så deres personlige transformation gør dem bedre i stand til at sikre transformationen af de virksomheder og organisationer, de har ansvar for.

 

Vores dybe længsel efter vores tabte forbundethed bliver mødt i denne bog af naturens egen stemme. Man kan ikke læse en vigtigere bog i denne tid.

 

Denne bog viser kort og godt vigtigheden i, at erhvervsledere redefinerer og supporterer deres virksomheder og omgivelser i at gøre mere godt. Giles og Laura har sammenfattet den vision og de praktiske evner, der kræves af regenerative ledere for at skabe et klima, der passer til livet, allerede i morgen.

 

Kun få har foretaget den seriøse sjælesøgning, som er nødvendig for at kunne imødekomme de ledelsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. Laura og Giles er to af dem. De gode nyheder? Det, de har fundet ud af, og som de deler med os i denne indsigtsfulde bog fyldt med sandheder, er, at det ligger i dvale dybt inde i os klar til at blive vakt til live.

 

Det er tid til at regenerere. Alting. Her får vi svaret på hvordan.

 

I den kommunale verden er det at drage omsorg for andres trivsel, læring og velbefindende en del af jobbet. For mig har det altid stået i modsætning til hård vækst, regneark og KPI’er, hvilket vi dog altid er blevet målt på og vejet efter. Laura Storm og Giles Hutchins bog om regenerativ ledelse gør op med de gamle ledelsesparadigmer og viser os vejen tilbage til en ledelsesform i overensstemmelse med naturens principper. Her findes værktøjer til at genoprette balancen i livet, både som menneske og organisation, med naturen som forbillede. Regenerativ ledelse tager hånd om det hele liv; om både medarbejdernes, organisationens og borgernes trivsel, læring og velbefindende. 

 

For mig, er Regenerativ ledelse det naturlige skridt i den udvikling, som den kommunale verden står midt i.

 

Regenerativ ledelse er en gamechanger. Bogen giver værdifuld indsigt og viser vejen til regeneration af vores hjerner og organisationer.  

 

Den løftede min egen rejse og talte til både mit hjerte og min hjerne på en dybtgående måde. Den er en solid reference i mit arbejde som leder.

  • Erik Bruun Bindslev, tidligere Director of Value Creation, Vækstfonden – nu selvstændig rådgiver

 

En bog, der vil inspirere ledere til at bane vejen hen mod praksisser, der er i harmoni med vores indre natur og det det økosysmte, vi er afhængige af. Den er lige det, vi har brug for for at lykkes i det 21. århundrede.

 

Regenerativ ledelse starter med en uundgåelig konklusion: De største udfordringer i verden er forbundne, og vi kan kun gøre os håb om at løse dem, hvis vi anlægger et systemisk perspektiv. Det håb giver Giles og Laura, når de udforsker visdommen, reglerne og de levende systemers design, kultur og væren, som naturen tilbyder os. Ledere vil få stor glæde af denne tankeudvidende rejse.

 

Nutidens og morgendagens ledere bliver nødt til at have den rette viden om og de rette kompetencer inden for regenerativt design, regenerativ kultur og regenerativ livsstil for at geare organisationer til at overgå til de bæredygtige systemer, som verden har brug for. De skal være systemtænkere, økosystemfacilitatorer og modige nok til at kunne adressere såvel den indre som den ydre bæredygtighed. Denne bog er fremragende læsning for alle ledere og forandringsagenter.

 

Giles og Laura bruger deres solide erfaringer og store viden om naturens design og udvikling til at skabe et banebrydende blueprint for en bæredygtig fremtid for virksomheder, mennesker og planeten.