Udtalelser om At navigere i ukendt terræn

Jeg tror helt sikkert, at den som en slags guidebog vil kunne inspirere mange, både veteraner og virksomheder. Jeg synes personligt, at det er et meget væsentligt emne, uopdyrket som det er. Der skal simpelthen sættes skub i denne udvikling.

Jens Christian Hansen
Erhvervskommentator og redaktør, Berlingske Business

Jeg har med store interesse læst bogen At navigere i ukendt terræn. Den er delt i to – den mere overordnede beskrivelse af udfordringerne, fyldt med nyttige tal, undersøgelser og udtalelser af mere videnskabelig karakter – og den anden del, hvor det bliver mere praksisorienteret.

Jeg troede faktisk, at jeg kun ville få glæde af den første del, fordi jeg frygtede, at anden del ville være for målrettet veteraner – men det gik hurtigt op for mig, at det ikke var tilfældet. Der er supergode refleksioner og forslag, der også virker for “veteraner” fra andre brancher, som mig selv. Første del bør til gengæld være fast – og læst – inventar på ethvert skrivebord på diverse jobcentre, hos politikere o.lign. Den er fyldt med gode forklaringer og tal, der ville kunne løfte vidensniveauet hos mange.

Her har vi en meget lettilgængelig håndbog, fyldt med viden og gode råd til, hvordan man kommer videre i sin karriere – eller hjælper andre videre – uanset om man har haft en militær baggrund eller ej.

 Pia Allerslev
Tidl. børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune

Bogen vil helt sikkert medvirke til at inspirere veteraner og virksomheder og er et meget vigtigt bidrag til bedre at udnytte veteranernes mange nyttige ressourcer, som vi som samfund har brug for. Jeg har selv været igennem et succesfuldt forløb med VELKOMMEN HJEM og kan varmt anbefale andre veteraner at bruge dette fremragende koncept. Bogen taler i den grad veteranbegrebet op, hvilket Danmarks Veteraner og Veteranstøtten hilser meget velkomment.

Per Lorenz Hinrichsen
Oberstløjtnant (pensioneret)
Næstformand i Danmarks Veteraner og Veteranstøtten
Ejer af Konsulentfirmaet PLH Consult

Et stærkt værktøj for veteraner og andre i karriereskiftet til en civil karriere!

Bogen At navigere i ukendt terræn indeholder gode værktøjer, råd og erfaringer, som kan hjælpe veteraner og andre med at navigere sikkert igennem et ofte uoverskueligt karriereskift.

Igennem hele bogen er der en god balance, lige fra at forstå behovet for oversættelse af militære kompetencer og fagudtryk, samt udfærdigelse af et skarpt CV, til erhvervslederes synspunkt på styrken af diversitet og værdier, fra et virksomheds- og samfundsmæssigt perspektiv.

At skulle håndtere et karriereskift og en mulig begyndende identitetskrise i forbindelse hermed kan være udfordrende. Da jeg selv befinder mig i en sådan situation, har jeg fundet denne bog meget behjælpelig, idet den giver et indblik i de forskellige faser og frustrationer, som kan opstå i et karriereskift. Dette har for mig været med til at skabe et overblik og en ro til at rette fokus, hvor der har været behov for det.

Jeg vil derfor give min anbefaling til at læse At navigere i ukendt terræn af Helene Djursø, Bjarne Ambjørn Kehr og Birgitte Refslund Sørensen. I forlængelse heraf finder jeg det relevant at inddrage veteranprogrammet VELKOMMEN HJEM, som hjælper ressourcestærke veteraner med et succesfuldt skifte til en civil karriere.

Nicolai Vestergaard
Veteran i karriereskift

Bogen er målrettet og letforståelig med rigtig mange gode råd samt do´s and don’t´s. Jeg er selv i den situation at skulle overveje en civil karriere efter over 40 år i forsvaret. I den forbindelse er bogen et helt fantastisk værktøj, der allerede har støttet mig meget i at nå til klarhed over, hvad jeg kan, og hvad jeg vil i et arbejde uden for forsvaret.

Hans Teglers
Oberstløjtnant

En inspirerende og informativ bog der udspringer af foreningen VELKOMMEN HJEMs arbejde for og med veteraner, og andre der ønsker et karriereskift. Forsiden af bogen illustrerer tydeligt bogens budskab – at komme fra et kendt og trygt område og står foran spørgsmålet – hvilken vej skal jeg gå, hvilke kompetencer har jeg, og hvordan finder jeg mit mål og når derhen. Bogens 1. del henvender sig til virksomheder på det civile marked, jobcentre og andre professionelle. Bogens 2. del henvender sig til veteraner og andre, der ønsker et karriereskift. Dog er bogens 2. del spændende og informativ, og også personer fra det civile marked, jobcentre og andre professionelle kan have gavn af at læse den. Bogen beskriver: 1. Udviklingen og den forventede udvikling af arbejdsmarkedet. 2. De vanskeligheder, der kan opstå, når en veteran ønsker at komme på det civile arbejdsmarked. Stillinger og jobfunktioner er ofte specielle. Det gælder om at kunne nedbryde myter både hos arbejdsgivere på det civile arbejdsmarked og hos veteranerne selv. Ofte søger veteraner snævert, enten fordi de søger inden for brancher, der minder om forsvaret eller på grund af manglende viden om deres kompetencers relevans inden for andre brancher. Det drejer sig om at få oversat begreber fra militært til civilt sprog. Bogen giver eksempler herpå. Veteraners ritualer, kompetencer, adfærdsmønstre og sprog bliver med ét slag ubrugelige, når de træder ud i det civile liv. Soldater, og også civile, der bliver arbejdsløse, gennemgår en identitetskrise, derfor skal der tages hensyn til de 3 faser, der skal til, for at bygge en ny identitet op. Del 2 giver indsigt i mange sider af veteranen, derfor synes del 2 ligeså vigtig som del 1 uanset, om man er jobcenter, anden professionel eller veteran. Der findes i del 2 oplysninger og beskrivelser, som man som professionel på det civile arbejdsmarked kan gøre brug af, bl.a. hjælp til at finde kernekompetencer. Der gives i bogen tips til, hvor veteraner og andre kan finde relevante jobs og hjælp til jobsamtaler. Bogen har en overskuelig inddeling og har sigende overskrifter. Efter nogle af kapitlerne findes huskebokse, som opsummerer hovedelementer af et kapitel. En bog, der er brugbar for alle: dem, der arbejder med veteraner; dem, der arbejder med personer, der ønsker at skifte karriere; dem, der ønsker at få tips til at skrive en ansøgning og hjælp til jobsamtalen. En god, faglig bog med mange tips og vejledninger.

– Mette Löwe
Saxo.com