Tag teten

En guide til dig, der faciliterer møder og workshops

Af Pernille Bandholm Jakobsen, Katrine Kent, Mette Ullersted

350,00 kr. inkl. moms (280,00 kr. ekskl. moms)

 

Bogen viser, hvordan facilitator kan tage teten allerede fra første kontakt med opdragsgiver ved at sikre afklaring af formål og leverance. For er det ikke på plads, kan valget af procesdesign være helt forkert i forhold til at skabe de ønskede – og rigtige – resultater.

 

Den gennemgår, hvordan man får det nødvendige mandat til at lede en proces og få tydeliggjort sin rolle overfor deltagerne. Den tager os igennem processkitser, procesdesign og drejebog og viser, hvordan processer skal inddeles i faser, så der er plads til idégenerering, udvælgelse og beslutning.

 

Formålet og leverancen er afgørende for, i hvor høj grad deltagerne skal involveres. Derfor er spørgsmålstyper og samtaledesign en vigtig del af bogen, da det er afgørende for et godt resultat at give alle deltagertyper mulighed for at bidrage.

 

Som facilitator kan man ikke tage sig selv ud af ligningen. Bogen behandler derfor også facilitatorens egen profil og kommer ind på betydningen af de indre stemmer, der kan hjælpe eller skabe usikkerhed. Kropssprog, mundtlig formidling og gennemslagskraft er her vigtige elementer for at kunne fange og holde deltagernes opmærksomhed og at balancere hensynet til gruppen, det enkelte individ og det resultat, I skal skabe.

 

Og endelig viser bogen, hvordan bevidst brug af scenografi, grafiske skabeloner og spilelementer er en diskret og mild måde at få hjælp til at facilitere, så facilitator ikke skal klare det hele selv.

 

Henvender sig til interne konsulenter, undervisere, ledere eller projektledere, eksterne konsulenter eller facilitatorer, og andre, der på anden vis har ansvaret for at planlægge og gennemføre møder og workshops.

 

”Det unikke og interessante ved denne bog er, at den, uden nødvendigvis at råbe det højt, kombinerer indsigter fra meget forskellige, videnskabelige discipliner. Bogen er en art collage af psykologi, design, dramaturgi og pædagogik […] Der er hele tiden fokus på konkrete teknikker, fortællinger fra praksis og eksempler på tilgange. Det er befriende.”

Fra bogens forord af Lene Tanggaard, ph.d., rektor ved Designskolen Kolding og professor ved Aalborg Universitet

 

UDTALELSER

 

ISBN: 978-87-94205-22-1

Sidetal: 300

Udgivelse: 24. august 2023

 

Kategori: Tags: ,

Kom med til GRATIS INSPIRATIONSWORKSHOP med forfatterne 11. april 2024 i Vejle. Læs mere, og tilmeld dig her.