Jeg er ikke chef, men jeg skal lede

Af Pernille Taarup

290,00 kr. inkl. moms (232,00 kr. ekskl. moms)

 

Som uformel leder uden personaleansvar styrer man ofte projekter, organiserer samarbejder eller leder processer. Pludselig befinder man sig i en gråzone mellem at være leder og medarbejder. Det bryder med den traditionelle måde at tænke ledelse på, og det stiller nogle krav til såvel den uformelle leder som dennes omgivelser. Men det stiller også krav til organisationen og de formelle ledere i forhold til at uddelegere og koordinere opgaver, klæde de uformelle ledere på til opgaven og orientere organisationen ordentligt om forholdet.

 

For at opnå succes som uformel leder og komme i mål med sine projekter eller opgaver er der fem vigtige forhold, man skal være opmærksom på:

  • Hvad der skal til for at opnå større indflydelse
  • Hvordan man undgår, at alt hele tiden er til forhandling
  • Hvordan man træder i karakter og leder både opad, nedad og til siden
  • Hvad der skal til for at opnå følgeskab fra sine kolleger
  • Hvorfor forventningsafstemning er helt afgørende.

 

Uformelle lederroller som teamkoordinator, teamleder, projektleder og intern konsulent er stadig så nye funktioner, at der i mange organisatio­ner mangler klare beskrivelser af den enkeltes rolle, opgaver, ansvar og beslutningskompetencer. Det betyder langt hen ad vejen, at rollen som uformel leder bliver overladt til en løbende forhandling i organisationen.

 

Bogen viser, hvordan man undgår de værste faldgruber i skiftet fra at være kollega til at være uformel leder. Den kommer ind på emner som ledelsesmandatet, autoritet, magt og gennemslagskraft, forventningsafstemning, følgeskab og motivation, ledelse opad, udad og nedad, feedback og kommunikation samt tidsadministration.

 

Bogen henvender sig bl.a. til:

  • projektledere, der har svært ved at få sine kolleger til at levere det aftalte
  • teamledere, der finder det udfordrende at lede sine kolleger i hverdagen
  • teamkoordinatorer, som er usikre på deres mandat.

 

Og selvom du hverken er formel eller uformel leder, er der god inspiration at hente i bogen, for vi bedriver alle ledelse i vores liv hver eneste dag.

 

UDTALELSER

 

ISBN: 978-87-94205-35-1

Sidetal: 184

Udgivelse: 3. november 2023

 

Kategori: Tags: ,