Iværksættertyper

Fakta, myter og fremtiden

Af Mads Váczy Kragh, Eva Beckmann

320,00 kr. inkl. moms (256,00 kr. ekskl. moms)

 

På baggrund af en stor undersøgelse blandt iværksættere i Danmark kortlægger forfatterne syv unikke iværksætterarketyper – livsstilsiværksætteren, teamiværksætteren, vækstiværksætteren, specialisten, risikotageren, pengemageren og idealisten – og viser den diversitet og mangfoldighed, der er blandt iværksættere i Danmark. De bringer desuden interviews med repræsentanter fra hver iværksættertype, som fortæller åbent om deres erfaringer med at starte egen virksomhed. Blandt andre:

 

• Jacob Arentoft, Arentoft Digital (pengemageren)
• Jesper Theil Thomsen, SOUNDBOKS (teamiværksætter)
• Lotte Øster Fynboe, OYOY Living Design (vækstiværksætter).

 

Konsulenter og andre – fx revisorer, banker, advokater, konsulenter, universiteter, Vækstfonden, Erhvervshusene og lokale erhvervsservices – der professionelt beskæftiger sig med at rådgive iværksættere, får her et velfunderet og håndgribeligt grundlag at vejlede iværksætterne ud fra. Ofte er mødet mellem iværksætter og professionel rådgiver forbundet med frustration og manglende forståelse, fordi man taler og rådgiver fra et skævt udgangspunkt.

 

Når man alene ser på kendetegnene ved den succesfulde iværksætter, sker der efter forfatternes mening et stort samfundsmæssigt, og dermed potentielt også økonomisk, tab. Der skal flere nuancer med, så vi bliver bedre til både at se og arbejde med iværksætternes forskelligheder, og kan give dem den rigtige rådgivning. Alt for mange køber ind på den fejlagtige antagelse om iværksætterlivets mange afsavn og omkostninger. Og myten afholder mange, heriblandt mange kvinder, fra at kaste sig ud i tilværelsen som selvstændig.

 

Forfatterne har desuden undersøgt den kommende generations iværksætter-DNA, der bebuder både udfordringer og muligheder. Og så har de set nærmere på årsagen til, at nogle mennesker (fx ordblinde og personer med ADHD) kan besidde særlige forudsætninger for at blive iværksættere.

 

Glem alt om iværksætterrådgivning ud fra vage formodninger og stereotype antagelser. Bogen er spændende læsestof og et håndgribeligt redskab, når der skal laves erhvervspolitiske handleplaner, og for rådgivere, bankmænd, business angels, revisorer eller investorer. Og for nye iværksættere.

 

ISBN: 978-87-94205-24-5
Sidetal: 252
Udgivelse: 6. juni 2023

 

Kategori: Tags: ,