Introduktion og guide til bogserien LEDELSESHVERDAGE

Af Signe Groth-Brodersen, Søren Willert

100,00 kr. inkl. moms (100,00 kr. ekskl. moms)

 

Bogen kan downloades GRATIS som pdf her: Introduktion og guide til bogserien LEDELSESHVERDAGE

 

Denne bog er en introduktion og guide til bogserien LEDELSESHVERDAGE, som henvender sig til ledere med personaleansvar på alle niveauer og med alle funktioner. Serien er ikke målrettet topledere, men ledere i denne lederkategori vil kunne få dybere indsigt i deres mellemlederes hverdagsdilemmaer ved at orientere sig i serien.

 

For det fulde udbytte af bøgerne i serien LEDELSESHVERDAGE, anbefales det at læse denne bog, som starter med at tegne et billede af selve bogserien og dens principper. Dernæst følger en overordnet præsentation af de hjørnesten, seriens fagredaktører og forfattere til denne bog ser for fænomenet ”ledelse” ved at beskrive tre forskellige delopfattelser af, hvad ledelse kan forstås som:

 

1) en position i en organisatorisk struktur

2) en personlig praksis – dvs. noget, bestemte mennesker gør med større eller mindre held

3) en organisatorisk funktion – dvs. organisatoriske samspilsformer og -mønstre, der tjener et ledelsesformål.

 

Hovedbudskabet er, at ledelsesarbejdets kvalitet må bestemmes på øjeblikkets, situationens og den givne opgaves præmisser. Generelle ledelsesteorier og modeller kan levere gode tankeværktøjer og sætte sprog på ledelsesarbejdets mangfoldighed, men de risikerer også at gøre os snæversynede. Ledelses- og organisationsfeltet er uendeligt facetteret, så hvis tankeværktøjet bruges som en standardopskrift, risikerer vi kun at få øje på det, som vores yndlingsteori siger, vi skal kigge efter.

 

Til sidst i bogen præsenteres en gruppe af ledere på forskellige organisatoriske niveauer, med forskellige funktioner og inden for forskellige brancher i både den offentlige og private sektor. Disse ledere, bogseriens personaer, udgør et persongalleri, der på skift vil kunne optræde i seriens bøger. Og persongalleriet udvides løbende, efterhånden som seriens bøger udkommer. Den første kontakt til bogseriens personaer finder altså sted her i bogen, men deres personlige og professionelle historier vil blive yderligere udfoldet gennem bogseriens beskrivelser af deres mere eller mindre vellykkede forsøg på håndtering af diverse ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.

 

Ønsker du et trykt eksemplar af bogen, kan du købe den som print-on-demand med levering inden for 10 hverdage.

 

Sidetal: 112

Udgivelse: 11. oktober 2022

 

Kategori: Tag:

Ledelsesserien LEDELSESHVERDAGE har til formål at hjælpe ledere til hurtig forståelse af, refleksion over og løsning af konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen. Bøgerne er skrevet som jeg-fortællinger af en eller flere virkelige eller fiktive ledere. Det muliggør visning af følelser som håb, tvivl, frustration mv., der kan være svære at få greb om i en handlingsorientering – og måske også svære at tale med lederkolleger om af frygt for at virke usikker eller inkompetent. De teoretiske og personbårne indslag har til formål at hjælpe lederen med at skifte perspektiv. Stilen er bevidst provokerende. Hovedpersonen opfører sig i starten usikkert, tvivlende eller handlingslammet for sidenhen at blive klogere og handlingsorienteret, efterhånden som forskellige former for perspektivskifte bundfælder sig.