INSPIRATIONSBOOST

Om at forene sig med døden i livet

Af Kim Gørtz

0,00 DKK inkl. moms (0,00 DKK ekskl. moms)

 

”Jeg gider ikke skrive anderledes mere” var en af Kim Gørtz’ kommentarer i tidernes morgen, da vi indgik aftale om udgivelsen af Vildfarelsernes trilogi på Content Publishing. Det var et spændende, vovet og anderledes projekt at lade ham lege med sproget og skrive sig selv og egne faglige og personlige refleksioner ind i teksten om så komplekse eksistentielle emner som (mandens) identitet, livet og døden.

 

Tre bind og nogle år senere har arbejdet med trilogien ført Kim Gørtz tilbage til fagligheden, som han selv har udtrykt det. Nu er alle tre bind i trilogien udkommet, og Kim reflekterer i ”Erkend din død, menneske” blandt andet over, hvorfor serien var vigtig for ham at skrive:

 

”Hvad skulle dette mere eller mindre ambitiøse projekt gøre godt for: om at kende og erkende sig selv, sit liv og sin død, endda som henholdsvis mand, makker og menneske?

 

Hvad er der blevet sagt om vildfarelser og erkendelser i form af at 1) erkende den, der er; erkende nogen; et hvem, 2) erkende, at der er; erkende noget; et hvad, og 3) erkende, at der ikke er noget; erkende intet; et væk, og samtidig tilstræbe ideen om at:

 

erkendelse = indsigt + accept

 

Måske var det hele bare et spørgsmål om at vise, at jeg vidste noget, at jeg savnede at blive hørt; en art storhedsvanvid. Måske var det en desperation, som drev teksten frem, en art ”hør mig”, ”også mig”, en form for magtesløshed. Måske handlede det om smerten, sorgen, angsten for at forsvinde; det triste ved at indse tilværelsens utrolige og ubønhørlige ontologi og socialitet, og måske bestod hele vreden (min) i at være blevet overhørt i så lang tid. Måske handlede det om aggressionen i forbindelse med at fatte, endelig fatte, at verden var og blev større end en selv, hele dette sindssygt betagende psykologiske galehus, hvor en eller anden havde pumpet sig så meget op, at det virkede til at kunne lade sig gøre at bestemme over alt og alle – og så denne voldsomt smertefulde form for langsommelige punktering …

 

Eller måske var det glæden ved at kunne sige noget, tænke noget, skrive, hygge sig med musik og vin, kaffe og smøger, og bare sidde for sig selv og artikulere, hvad der nu end måtte dukke op, simpelthen intellektualisere over livets, dødens og selvets strabadser og pudseløjerlige tilbøjeligheder. Måske handlede det om at have det sjovt, forstå lidt hen ad vejen, se på, hvordan ordene fandt frem til en relativ meningsfuld sætningskonstruktion samtidig med, at der var rum til at lege hermed. Måske var det også noget med det førnævnte storhedsvanvid, hvor en art sjælelig fremkomst mildnede og beroligede angsten for at forsvinde, give op, forlade og miste grebet i drømmen om, at så længe der blev sagt og skrevet, tænkt og produceret noget, så skete der da noget. Måske var det bare kedsomhed, den bedrøvelige og skrækindjagende konstatering af, at der var blevet læst og skrevet så meget, at det da måtte kunne bruges til noget …”

 

På dette Inspirationsboost på Gallery Sapere Aude omgivet af spændende kunstværker kommer Kim Gørtz ind på spørgsmål som:

 

  • Hvordan forholder vi os til vores egen død?
  • Hvorfor mon vi er bange for vores kommende død?
  • Hvordan kan vi forholde os til vores egen død? Og skal vi det?

 

Herunder vil han fortælle om arbejdet med den sidste bog i trilogien, sit forhold til sin egen død, og sit arbejde hermed, samt invitere til nogle øvelser der kan bringe os nærmere en fortrolighed med den død, vi alle slutter livet med.

 

DATO:              3. marts 2020

TID:                   Kl. 16.30-18.30

STED:                Gallery Sapere Aude

Ved Glyptoteket 7 (lige bagved Glyptoteket)

1575 København K

 

TILMELDING:  Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig her efter først-til-mølle princippet senest 1. marts af hensyn til plads og traktement.

 

Alle deltagere i Inspirationsboostet deltager i lodtrækningen om et sæt af de tre bøger i Vildfarelsernes trilogi.

Kategori:

Du kan læse om bøgerne i Vildfarelsernes trilogi her:

Erkend dig selv, mand

Erkend dit liv, makker

Erkend din død, menneske