Erkend dit liv, makker

Af Kim Gørtz

270,00 DKK inkl. moms (216,00 DKK ekskl. moms)

 

 

Snak er bare ord, og hvis ordene aldrig rammer præcist, rammer de altid ved siden af. Så kan vi tale om, hvad livet er, og hvordan det bedst muligt skal og kan leves, når der findes mange forskellige opfattelser heraf? Erkend dit liv, makker handler om at se sit liv og sine medmennesker i øjnene.

 

En livserkendelse kan indtræffe via indsigten i vores egne bevidsthedsmæssige anlæg, men hvad får os til at interessere os for, at livet er til, hvad der er til, og hvorfor? I et livserkendende og sanseligt øjeblik vækkes der noget til live. Man erfarer en dybde og konstant vedvarighed af gavmildhed, der rører ved en hengemt forståelse af, hvordan alting er, som var det stødet fra de vises sten, der rammer, som kun sten kan ramme. Hårdt og kontant, uimodståeligt (ind)træffende. Man bliver slået ud – og genvakt til live.

 

Kim Gørtz’ mission med dette andet bind i Vildfarelsernes trilogi er at få os til at erkende uendeligheden og leve livet som os selv. Men eftersom livet sjældent kan leves alene, handler bogen også om den anden, om makkeren i vores liv – i privatlivet, arbejdslivet og det sociale liv generelt. Hvor selverkendelsen i sagens natur primært forekommer at dreje sig om os selv, sigter livserkendelsen også efter andre end os selv, hvilket gør iagttagelsesfeltet en del mere komplekst, da vores og andres liv væver sig ind og ud af hinanden som en art musikalsk symfoni, hvor det handler om at finde ud af livet, sammen, i klarhed, tiltro og motivation.

 

Bogen handler om livserkendelsen, den menneskelige tilværelse, verden, vildfarelserne i livet, om det at være i live, leve livet, opleve livet – hele livet. Den bygger videre på sjælelæren og singulariteten, smerten og forhåbningerne fra Erkend dig selv, mand, og selvom den fortsætter ad vildfarelsernes spor, handler den knap så meget om vildfarelserne i sig selv. Vanviddet fra Erkend dig selv, mand har lagt sig, og Kim Gørtz søger nænsomt – men stadig med en faglig dybde – at finde ud af, hvordan vi mennesker lærer at erkende livet, at vi er til. Bogen stiller således en række spørgsmål, der skal styrke os i at kunne komme omkring i vores liv. Den sætter scenen via nogle vestlige filosofiske grundprincipper, som muliggør, at vi kan komme tættere på at observere og iagttage, hvordan vi lever, og hvordan vores liv udspiller sig i og for os. Den går i dybden med at få klarlagt forholdet til livet, og den kigger nærmere på de levede livsforhold og ser det sociale liv efter i sømmene.

 

Det er en arbejds- og refleksionsbog, hvormed man kan manøvrere rundt i livets jungle, navigere på livets hav op mod stjernerne eller på bølgerne, gennem livets ørkenvandringer og op- og nedture i de eksistentielle bjerglandskaber. Den iagttager løgnene i vores liv, der fastholdes, fordi vi ikke formår at se og gennemleve smerten i os selv. Den skildrer en række forskellige mennesketyper, og som giver os mulighed for at reflektere over, hvor vi er i skyggernes hule og på vildfarelsernes veje. Den låner en del tankerum og refleksiv inspiration fra dels vores vestlige filosofiske erkendelser, dels den noget dybere visdom fra de østlige breddegrader.

 

Hør Kim Gørtz tale om livserkendelse og bogen i Lyden af et bedre liv-talkshow og -podcast.

 

Erkend dit liv, makker er bind 2 i VILDFARELSERNES TRILOGI, der handler om at få øje på alt det, vi aldrig har set eller ikke har kunnet se før, det, vi godt vidste, var der, men som vi havde glemt eller måske endda fortrængt.

 

SAMKØBSRABAT: Ved samtidigt køb af denne bog og Erkend dig selv, mand sparer du 20 %  og får fri levering ved anvendelse af kampagnekoden ERKEND12

 

UDTALELSER OG ANMELDELSER

 

ISBN: 978-87-93607-02-6

Sider: 238

Udgivelsesdato: 18. december 2018

Kategori:

Vildfarelsernes trilogi handler om at finde rundt i identiteten, livet og døden ved at sigte på det menneskelige liv i tre vinkler:

 

  • Erkend dig selv, mand (Bind 1) har fokus på identitetsudfordringen for mandens vedkommende
  • Erkend dit liv, makker (Bind 2) kommer ind på, hvad det vil sige at leve fuldt og helt integreret – og vejen dertil
  • Erkend din død, menneske (Bind 3) handler om at leve med døden som sit absolutte fokus for sine handlinger.

 

Således udforsker og opholder trilogien sig ved både almindelige og ualmindelige episoder og temaer i det almenmenneskelige liv, og udfolder disse gennem et fænomenologisk inspireret beskrivelsesrum. Læseren inviteres herved ind i og med rundt i et virvar af ord og billeder, der tilsammen indkredser det aktuelle tema i den pågældende bog. På den baggrund bliver læseren også taget videre med ind i en filosofisk dans med tankemodeller og mentale strukturer, idet trilogien tilsigter at involvere den nysgerrige i en eksistentiel undren.

 

Gennem at balancere i krydsfeltet mellem det individuelle og det almene oplevelsesplan får læseren mulighed for både at spejle sig selv og sit eget liv i teksten, og samtidig dvæle ved de menneskelige tosserier og gennembrud.

 

Trilogien er bevidst tilsigtet at levere en stil og sproglighed, som både opererer i det banale og i det vanskelige for derved at gøre emnet genkendeligt og samtidig ufremkommeligt. Dens primære fordring består i at lade sig gribe af det svære og gøre dette noget lettere, og begribe det lette og vise de komplekse dybder heri.