Erkend din død, menneske

Af Kim Gørtz

250,00 DKK inkl. moms (200,00 DKK ekskl. moms)

 

 

De fleste mennesker ønsker sig en god død på samme måde, som vi ønsker os et godt liv. Det gode liv kan vi arbejde på at få, mens vi er i live, men hvordan forbereder vi os på den gode død, når vi ikke har lyst til at forholde os rigtigt til den? Hvordan kan vi mennesker forsone os med døden, ikke mindst vores helt egen, når hovedparten af os frygter den? Og skal vi det?

 

Kim Gørtz kredser i dette sidste bind i Vildfarelsernes trilogi om døden – menneskets forgængelighed. Erkend din død, menneske handler om at se døden i øjnene, dels sin egen død, dels menneskehedens død. Men bogen handler også om at være blind i forhold til indsigtens væsen, erkendelsens befrielse, venskabet og forsoningen med sig selv, livet og døden.

 

Erkend din død, menneske beskæftiger sig med dødsangst, håndteringen heraf, dødserkendelse og en radikalt ændret livsførelse. Den har ikke fokus på at begræde det faktum, at vi alle skal dø, men snarere på at se vores død i øjnene, gå vores egen død i møde, i livet, med oprejst pande, med mod og styrke. Når vi erkender, at vi er på lånt tid, kan vi bedre komme til tåls med, hvad vi er, hvem vi er, hvad vi skal og bliver nødt til at gøre.

 

Med udgangspunkt i psykologiske perspektiver fra dels den freudianske matrice udi dødsdrifter, dels Yaloms eksistenspsykologiske pointer herom fokuserer Kim Gørtz på at give et begreb om døden ved at opleve den gennem beretninger om erfaringer hermed fra filosofiske tænkere gennem tiderne. Han anskueliggør døden som en tilblivelsesform og giver et bud på en decideret håndbog i dødslæren, en personligt anlagt thanatologisk håndbog, som på tværs af tider og traditioner og geografiske længde- og breddegrader, kulturer, religion, sprog, filosofi, m.m., kan forlene os med os selv, livet og dødens komme.

 

Erkend din død, menneske er en arbejds- og refleksionsbog, der kommer ind på følgende:

 

  1. Begreber om døden gennem den vestlige filosofiske og psykologiske tænkning; de refleksive, teoretiske og drømmende aspekter.
  2. Oplevelser om døden gennem egne skitser og øvelser; de praktiske, personlige og metodiske aspekter.
  3. At blive i stand til at indse døden som noget andet og mere end vores helt eget endeligt; de mere spirituelle, symbolske og religiøse aspekter.

 

ISBN: 978-87-93607-04-0

Sider: 240

Udgivelsesdato: 25. november 2019

Kategori:

Vildfarelsernes trilogi handler om at finde rundt i identiteten, livet og døden ved at sigte på det menneskelige liv i tre vinkler:

 

  • Erkend dig selv, mand (Bind 1) har fokus på identitetsudfordringen for mandens vedkommende
  • Erkend dit liv, makker (Bind 2) kommer ind på, hvad det vil sige at leve fuldt og helt integreret – og vejen dertil
  • Erkend din død, menneske (Bind 3) handler om at leve med døden som sit absolutte fokus for sine handlinger.

 

Således udforsker og opholder trilogien sig ved både almindelige og ualmindelige episoder og temaer i det almenmenneskelige liv, og udfolder disse gennem et fænomenologisk inspireret beskrivelsesrum. Læseren inviteres herved ind i og med rundt i et virvar af ord og billeder, der tilsammen indkredser det aktuelle tema i den pågældende bog. På den baggrund bliver læseren også taget videre med ind i en filosofisk dans med tankemodeller og mentale strukturer, idet trilogien tilsigter at involvere den nysgerrige i en eksistentiel undren.

 

Gennem at balancere i krydsfeltet mellem det individuelle og det almene oplevelsesplan får læseren mulighed for både at spejle sig selv og sit eget liv i teksten, og samtidig dvæle ved de menneskelige tosserier og gennembrud.

 

Trilogien er bevidst tilsigtet at levere en stil og sproglighed, som både opererer i det banale og i det vanskelige for derved at gøre emnet genkendeligt og samtidig ufremkommeligt. Dens primære fordring består i at lade sig gribe af det svære og gøre dette noget lettere, og begribe det lette og vise de komplekse dybder heri.