Erkend dig selv, mand

Af Kim Gørtz

200,00 DKK inkl. moms (160,00 DKK ekskl. moms)

 

 

LIVSSTIL // Filosof, ph.d. og coach Kim Gørtz har skrevet en del bøger om filosofi og ledelse. Gennem længere tid har han villet skrive en bog om manden; hans genvordigheder, smerte, sorg, savn og forhåbninger. Erkend dig selv, mand handler om at se sig selv i øjnene, dels som mand, dels som menneske.

 

Erkend dig selv, mand kommer på et filosofisk, eksistentielt og personligt grundlag vidt omkring vor tids mands genvordigheder. Kim Gørtz beskriver med et glimt i øjet mandens væsen fra den antikke helt til den moderne slyngel. Han sammenligner og modstiller og tegner et billede af vor tids mand, der uanset type vil trives med at erkende sig selv som mand for at kunne håndtere livets grundfølelser, leve og opleve livet og se tilbage på sig selv som den mand, han virkelig er og ønsker at være.

 

Med udgangspunkt i øjeblikket deler Kim Gørtz mandens erkendelsespraksis op i tre momenter:

 

  • Dér, hvor han stopper op og opdager, at han enten blot er en skoldet skid i et par lærredsbukser eller en flue i en flaske, som farer relativt forvirret rundt og mangler et højere formål med sin tilværelse.
  • Dér, hvor han ser sig selv efter i sømmene og går på opdagelse dybt inde og langt ude.
  • Erkendelsesøjeblikket indtræffer, når han bevæger sig forbi og igennem det punkt, hvor han vitterlig formår at forbinde sin tilværelse med et formål, som er større og mindre end ham selv. Her finder han vished, balance, ro og fylde i livet.

 

Erkend dig selv, mand er en filosofs frejdige, kække, ligefremme og bevidst anmassende fortælling – som en delvis egenberetning – om manden. Bogens formål er at inspirere manden til at styrke sin selvindsigt og handlingsudfald gennem tilvejebringelse af hans selverkendelse, finurligheder og genvordigheder, med henblik på at kunne være sig selv og være mand på den måde, han virkelig er og ønsker at være – og ikke på den måde, han tror, han skal være.

 

Erkend dig selv, mand er bind 1 i VILDFARELSERNES TRILOGI, der handler om at få øje på alt det, vi aldrig har set eller ikke har kunnet se før, det, vi godt vidste, var der, men som vi havde glemt eller måske endda fortrængt.

 

SAMKØBSRABAT: Ved samtidigt køb af denne bog og Erkend dit liv, makker sparer du 20 %  og får fri levering ved anvendelse af kampagnekoden ERKEND12

 

ISBN: 978-87-93607-00-2

Sider: 164

Udgivelsesdato: 2. oktober 2017

 

UDTALELSER

 

LÆSEPRØVE

 

 

Kategori:

VILDFARELSERNES TRILOGI

 

Trilogien handler om at finde rundt i identiteten, livet og døden ved at sigte på det menneskelige liv i tre vinkler:

 

  • ERKEND DIG SELV, MAND (Bind 1) har fokus på identitetsudfordringen for mandens vedkommende
  • ERKEND DIT LIV, MAKKER (Bind 2) kommer ind på, hvad det vil sige at leve fuldt og helt integreret – og vejen dertil
  • ERKEND DIN DØD, MENNESKE (Bind 3) handler om at leve med døden som sit absolutte fokus for sine handlinger.

 

Således udforsker og opholder trilogien sig ved både almindelige og ualmindelige episoder og temaer i det almenmenneskelige liv, og udfolder disse gennem et fænomenologisk inspireret beskrivelsesrum. Læseren inviteres herved ind i og med rundt i et virvar af ord og billeder, der tilsammen indkredser det aktuelle tema i den pågældende bog. På den baggrund bliver læseren også taget videre med ind i en filosofisk dans med tankemodeller og mentale strukturer, idet trilogien tilsigter at involvere den nysgerrige i en eksistentiel undren.

 

Gennem at balancere i krydsfeltet mellem det individuelle og det almene oplevelsesplan får læseren mulighed for både at spejle sig selv og sit eget liv i teksten, og samtidig dvæle ved de menneskelige tosserier og gennembrud.

 

Trilogien er bevidst tilsigtet at levere en stil og sproglighed, som både opererer i det banale og i det vanskelige for derved at gøre emnet genkendeligt og samtidig ufremkommeligt. Dens primære fordring består i at lade sig gribe af det svære og gøre dette noget lettere, og begribe det lette og vise de komplekse dybder heri.