Erfaringer med protreptik

Inspiration fra praksis

Af Maibritt Isberg Andersen (red.), Ole Fogh Kirkeby, Pia Søltoft, Guli Werther, Karin Jønson, Michael Højlund Larsen, Karen Humle, Pia Orloff Houmark, Bastian Overgaard, Gitte Lønstrup Dal Santo

310,00 kr. inkl. moms (248,00 kr. ekskl. moms)

 

Erfaringer med protreptik har til formål at vise forskellige måder at arbejde med protreptik på i praksis for dermed at bidrage til den udvikling i samfundet, som i højere grad efterlyser de filosofiske værdier.

 

Bogens 10 bidragsydere fortæller, hvordan de benytter protreptiske redskaber i deres arbejde. Du får viden om, hvordan ordenes dybere indhold kan være meningsskabende og bevidsthedsudvidende. Du får indblik i, hvilke praktiske redskaber der benyttes for at skabe de optimale læringsbetingelser i et protreptisk uddannelsesforløb, filosofiske protreptiske samtalesaloner, implementering af protreptik i en organisation, protreptisk arbejde i udviklingssamtaler (MUS og GRUS), fremmelse af praktisk filosofi og dannelse hos børn samt protreptikkens muligheder som dialogisk ledelsesintervention mod “professionsetisk stress”. Du får også viden om, hvordan protreptik og vionlinspil kan have forløsende effekt hos alvorligt syge og døende børn og voksne, hvordan du kan arbejde med stilheden for at skabe yderligere refleksioner, og hvordan protreptik, kunstværker og teknologi kan hjælpe dig til at få indsigt i dine værdier, styrker og personlige ressourcer.

 

Erfaringer med protreptik er en hyldest til protreptik generelt og til filosof Ole Fogh Kirkeby for hans arbejde med og videreudvikling af protreptikken som et filosofisk samtaleredskab.

 

Bogen henvender sig til dig, der har interesse for kommunikation og praktisk filosofi, og som ønsker at blive inspireret af og tilegne dig nye protreptiske redskaber. Du ønsker måske at starte din egen praksis, hvor du tilbyder filosofiske samtaler. Dit protreptiske ståsted kan være et af følgende:

 

  • Du er mindre erfaren med protreptik og ønsker mere viden og indsigt.
  • Du har et større kendskab til protreptik og benytter det aktivt i dit arbejde.
  • Du har din egen praksis, hvor du tilbyder coaching, terapi, filosofiske eller protreptiske samtaler, og du ønsker mere viden om, hvordan du kan arbejde med protreptik i en mere praksisnær retning.

 

UDTALELSER

 

ISBN 978-87-93607-40-8

Sidetal: 254

Udgivelse: 20. april 2020

Kategori: Tags: , ,

Maibritt Isberg Andersen taler om protreptik: