Signe Groth-Brodersen

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2004. Mit arbejdsliv har bevæget sig ud og ind imellem forskning og praksis. Den røde tråd i mit arbejde har altid været ledelses- og organisationsudvikling. Jeg brænder for ledelse som faglig genstand. Det er for mig et af de mest levende felter at arbejde indenfor. Ligesom man tror, man har greb om det, sker der noget helt andet.

 

Som forsker og konsulent har jeg arbejdet indenfor både den offentlige og private sektor. Jeg kan utrolig godt lide at dykke ned i vidt forskellige arbejdspladser. Det er grundlæggende i praksis, at jeg finder den største inspiration til mit forfatterskab og faglige udviklingsarbejde. Men jeg nyder også at orientere mig mod forskningen og anser det som et stort privilegium at leve i en tid, hvor vi har relativt let adgang til forskning i form af såvel egentlige videnskabelige artikler som populærvidenskabelige bøger, artikler og talks.

 

At skrive bøger er for mig ligesom at være på en kreativ legeplads. Det er sårbart. Det er svært, men det er også utrolig sjovt. Mit håb med at fortælle historier er at vække genklang, mod til at trække vores fejltagelser til os og plads til at lade kompleksiteten fylde. Jeg tror, at de fleste af os, der vælger at være ledere, gør det fordi, vi ønsker at gøre en positiv forskel. Men det er bare ikke altid det, der sker. Nogle gange er vi tonedøve, og det kan være smaddersvært at styre ind på en anden retning. Ved at skrive ønsker jeg at dvæle ved fejlbarligheden og den altid iboende forandringsmulighed, der ligger, når vi gør noget andet end det, vi hele tiden har gjort.

 

Bogserien LEDELSESHVERDAGE

Sammen med Søren Willert er jeg serie- og fagredaktør for ledelsesserien LEDELSESHVERDAGE. Vi har på talrige møder gennem flere år arbejdet intensivt og engageret sammen med forlaget på at definere seriens formål, form og struktur. Det kommer til udtryk i et sæt dogmeregler, som i udfoldet form er beskrevet i seriens gratis ”grundbog”: Introduktionsbog og guide til bogserien LEDELSESHVERDAGE, som Søren og jeg har skrevet sammen. I kort form er dogmereglerne for serien følgende:

 

 • bøgerne skal afvige fra gængs praksis inden for ledelseslitteratur ved ikke at tage afsæt i enkelte, klassiske ledelsesteorier (”opskrifter”). I stedet skal de tage afsæt i – for læseren – velkendt bøvl og udfordringer fra den ledelsesmæssige hverdag.

 

 • bøgerne skal styrke læserens identifikationsmuligheder, hvorfor de ikke skrives ud fra et køligt-objektiverende 3.-persons perspektiv, men ud fra et forhåbentligt medrivende 1.-persons perspektiv med bogens hovedperson som jeg-fortæller. Læseren skal kunne spejle sig i lederens refleksioner over: ”Hvordan oplever jeg at føle mig handlemæssigt forpligtet, men samtidig afmægtig? Og hvordan kommer jeg videre?”

 

 • bøgerne skal være en fortælling om, hvordan et mentalt perspektivskifte forårsaget af udefrakommende teoretisk viden eller personbårne input, kan åbne op for nye, forhåbentlig konstruktive handlemuligheder. De skal give en ny vinkling af den bøvlede situation, som lederen befinder sig i. Læseren skal kunne spejle sig i lederens refleksioner over: ”Hvilke ydre og indre begivenheder kan hjælpe mig som nødstedt leder til at udskifte min situationsforståelse, som måske i sig selv er klog men i praksis ubrugelig, med en anden forståelse af situationen, der skaber mulighed for handling og løsning af udfordringen?”

 

 • jeg-fortællingen i bøgerne kan løbende suppleres af tekstbokse, hvori den udefrakommende teoretiske viden kommenterer og perspektiverer handlingsforløbet i teoretisk sprog.

 

Søren og jeg har også sammen skrevet seriens første bog, Grethe havde en plan, men så skete der noget helt andet, der handler om forandringsledelse og de ledelsesmæssige udfordringer med at få medarbejderne med på forandringsrejsen. Vores drøm med bogen er at give en fortælling, som kan give ledere trøst, motivation og handlekraft i en bøvlet hverdag.

 

Om mig privat

Jeg er født og opvokset i Nyborg på Fyn. Meget af min barndom gik med at dyrke sejlads på relativt højt niveau. Jeg prøvede i en tidlig alder at arbejde med mentaltræning, og derfra startede min første interesse for psykologien. Andre dele af mit liv har haft en lidt mere barsk karakter. Det levede liv er for mig derfor en naturlig del af livet, hvilket også skal tænkes med, når vi taler om det bæredygtige arbejdsliv.

 

I dag bor jeg på Østerbro i København sammen med min mand og vores to børn. Familielivet er for mig en sund og vigtig modvægt til et arbejdsliv, som jeg alt for nemt kan lade mig opsluge af.

 

www.grothbrodersen.com

signe.grothbrodersen@gmail.com

 

Litteratur

 • Groth-Brodersen, S. & Willert, S. (2019). Ressourcepersoner i krydsfeltet mellem topdown og bottom Up. I: F.B. Andersen (red), Ledelse af Organisatoriske ressourcepersoner. Samfundslitteratur.
 • Groth-Brodersen, S. & Willert, S. (2014). Ledelse af selvledelse som praksis af anden orden. I: F.B. Andersen (red), Ledelse af ledelse – anden ordens ledelse i organisationer. VIA University College.
 • Groth-Brodersen, S. (2013). Det succesfulde team leder sig selv. HR-guiden (2).
 • Groth-Brodersen, S. (2013). Selvledelse: Fra ledelse til selvet – en socialpsykologisk analyse af forholdet imellem selvledelse, ledelse og stress i det moderne arbejdsliv. Doctoral School of Organisation and Management Studies. Ph.d. Serie 02.2013. Copenhagen Business School.
 • Groth-Brodersen, S. (2012). Hvorfor arbejde mere for mindre? (prisvindende artikel), Videnskab.dk.
 • Groth-Brodersen, S. (2011). Finanskrisen sætter en ny dagsorden for ledelse. Kronik i Børsen Executive, fredag 4. november 2011.
 • Groth-Brodersen, S. (2011). Ledelse i det grænseløse arbejdsliv. Psykolog Nyt. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Groth-Brodersen, S. (2011). Coach på produktion – ikke på det personlige. Kronik i Børsen Executive, fredag 29. april 2011.
 • Dybdal, H.F. & Groth-Brodersen, S. (2008). Erfaringer og Forestillinger. I: A. Lauesen et. al. (red.), Netværksboligen. Arkitektens Forlag.
 • Groth, S. & Rosbjerg, R. (2007). Selvledelse på godt og ondt. Psykolognyt. Årgang 61 (4). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Groth, S. & Rosbjerg, R. (2006). Stressens fysiologiske og psykologiske konsekvenser. I: T. Dalsgaard (red.), Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv, 1.udg., 1.oplag. Djøf Forlag.
 • Groth, S. & Rosbjerg, R. (2006). Selvledelse – medicin eller vira?. I: T. Dalsgaard (red.), Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv, 1.udg., 1.oplag. Djøf Forlag.
 • Rosbjerg, R. & Groth, S. (2004). En tre-delt ansvarsforståelse, Erhvervspsykologi. Vol. 2, nr. 2. Dansk Psykologisk Forlag.