Pernille Erenbjerg

Jeg er næstformand for bestyrelsen i Millicom, en virksomhed som udbyder TV, bredbånd og mobilløsninger i Central- og Latinamerika. Jeg er medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i Genmab A/S, et internationalt biotech-selskab, som med hovedkontor i København driver forskning og udvikling inden for kræftbehandling. Derudover er jeg medlem af bestyrelsen og to bestyrelsesudvalg i Nordea, adjungeret professor ved Institut for Strategi og InnovationCopenhagen Business School (CBS), og så har jeg deltaget i Gender Diversity Roundtable Denmark siden starten.

 

Indtil december 2018 var jeg CEO for TDC Group, og jeg har tilbragt mere end 15 år i forskellige lederstillinger i TDC. Det har givet mig en stor erfaring med kundefokus, teknologi og digitalisering, herunder de store strategiske skift og transformationer i forretningsmodeller, som har været nødvendige for at modernisere og udvikle en forretning, der i stigende grad er blevet udsat for konkurrence fra nye digitale virksomheder. I sådanne transformation er mod, visioner og innovation helt nødvendige for at kunne tiltrække og begejstre både kunder og medarbejdere.

 

Jeg er passioneret omkring teknologi, og alt hvad teknologi kan gøre for mennesker, herunder de forretningsmæssige muligheder og udfordringer, som teknologien bringer med sig. I den sammenhæng har særligt indholds- og medie-industrien min interesse, da det er  industri, som har en enorm indflydelse på vi menneskers drømme og forestillinger.

 

Jeg har haft stor fornøjelse af vores drøftelser i Gender Diversity Roundtable Denmark, ligesom jeg har været aktiv i andre sammenhænge for at promovere inklusion og diversitet. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi skaber en digital fremtid, som er mere inkluderende, herunder hvordan vi sikrer os, at kvinder også kommer til at spille en rolle i både design og konstruktion af digitale løsninger – til alles bedste. Jeg opfatter inklusion og diversitet som en strategisk udfordring og mulighed, både for den enkelte virksomhed, og for vores samfund som helhed, og dette perspektiv er jeg glad for at have fået frem i bogen.

 

Jeg er gift og har tre børn. Vi har base i København, hvor man kan møde mig løbende langs vandet og i byens parker – ofte i selskab med familie og gode venner.