Ole S. Rasmussen

(f. 1964) Jeg har en (Executive) Master of Management Development fra CBS. Jeg er certificeret i en række test-, analyse- og udviklingsredskaber og er desuden protreptiker v/Ole Fogh Kirkeby. Oprindeligt har jeg en sundhedsfaglig og terapeutisk uddannelse, men gennem 25 år har jeg opbygget en bred erfaring med ledelse på forskellige niveauer i både private og offentlige virksomheder. Derudover har jeg været underviser, vejleder og censor på diplomlederuddannelsen gennem 11 år.

 

Efter knap 13 år som stiftende partner i min seneste konsulentvirksomhed Langer & Rasmussen arbejder jeg nu som arbejdsmiljøchef i televirksomheden Nuuday. Omdrejningspunktet for mig i mit arbejde har hele vejen været – og er fortsat – de psykosociale elementer i det at lede mennesker.