Missona Aston

Jeg er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School og har arbejdet som fremtidsforsker siden 2012. Først fire år ved Future Navigator og siden 2017 i eget regi. Her har jeg fokus på “den super menneskelige fremtid”, dvs. livsstil, kultur, værdier, identitet, spiritualitet, menneskelige kompetencer etc. Mit arbejde består i at holde foredrag og workshops, rådgive, skrive og naturligvis researche.

 

Happy Soul er en livsfilosofi og en livspraksis, som jeg gradvist har udviklet igennem noget, der minder om ti år – eller den har udviklet sig igennem mig. Bøgerne er et produkt af de erfaringer, udfordringer, emner og research, der har været centrale i mit liv.

 

Igennem årene har jeg lært om mig selv, at jeg er en person sammensat af ekstremer, og at det er en nødvendighed for mig at balancere dem – at skabe balance mellem kaos og struktur, kreativitet og planlægning, eventyr og tryghed. Min lykke afhænger simpelthen af den balance, og det er bestræbelsen herefter, der ligger til grund for bøgerne.

 

Udover at Happy Soul har formet sig igennem min personlige historie, er filosofien, metoden og bøgerne præget af mit professionelle virke som fremtidsforsker, hvor arbejdet med visioner er centralt. Derudover har jeg dyrket psykologi, personlig udvikling og spiritualitet igennem mange år, og de seneste par år har jeg haft særligt fokus på de emner, som Happy Soul er bygget op omkring, nemlig lykke, selvledelse, livsformål og visioner.

 

Mit formål med at skrive Happy Soul-bøgerne – og mit formål med livet i det hele taget – er at inspirere og hjælpe mennesker med at leve fra deres sjæl; at give dig mulighed for at leve et liv, som er rigtigt for dig – rigtigt i forhold til, hvad der er din natur, hvad du er skabt til, og hvad der giver mening og skaber glæde for dig.

 

Det er for mig det, livet handler om. Jeg er af den overbevisning, at når vi forbinder os til vores passion og natur, vil vi automatisk bidrage til et bedre samfund – igennem at være os selv og gøre det, vi er skabt til.

 

Jeg er født i 1983 i Næstved, hvor jeg er opvokset. I dag bor jeg i København med min mand, men da meget af mit arbejde er location independent, flytter jeg mig ofte og gerne til steder ved og i naturen, hvor jeg finder ro og fordybelse.

 

Website: www.missona.co

E-mail: hello@missona.co

SoMe: Missona Aston