Mette Sillesen

Jeg er uddannet cand.soc. fra CBS. Jeg skrev min afhandling om oplevelsesøkonomi og forbrugerpsykologi, og her opdagede jeg, hvad jeg ville være, “når jeg blev stor”: Fremtidsforsker. Og sådan blev det!

 

Jeg har arbejdet som fremtidsforsker ved Future Navigator fra 2012-2016. I 2017 startede jeg som selvstændig med speciale i “den menneskelige fremtid”, dvs. livsstil, kultur, værdier, relationer, kønsroller, spiritualitet, menneskelige kompetencer, etc. Mit arbejde består i at holde foredrag og workshops, rådgive, skrive og naturligvis researche. Det område, jeg har mest fokus på, er moderne spiritualitet, og som led i min research har jeg podcasten Ånd ind.

 

Jeg er født i 1983 i Næstved, hvor jeg er opvokset. I dag bor jeg i København, men da meget af mit arbejde er location independent, flytter jeg mig ofte og gerne til steder ved naturen, hvor jeg finder ro og fordybelse.

 

Bogen Happy Soul er en livsfilosofi og en livspraksis, som jeg gradvist har udviklet igennem noget, der minder om ti år – eller den har udviklet sig igennem mig. Bogen er et produkt af de erfaringer, udfordringer og emner, der har været centrale i mit liv.

 

Igennem årene har jeg lært om mig selv, at jeg er en person sammensat af ekstremer, og at det er en nødvendighed for mig at balancere dem – at skabe balance mellem kaos og struktur, kreativitet og planlægning, eventyr og tryghed. Min lykke afhænger simpelthen af den balance, og det er bestræbelsen herefter, der ligger til grund for bogen.

 

Selvom det jo er livslang læring og udvikling at stræbe efter lykken, føler jeg virkelig, jeg har “nailet den”. Happy Soul er ankeret i mit liv, og uden den er jeg i fare for at finde mig selv frustreret, utilfreds og retningsløs.

 

Udover at Happy Soul har formet sig igennem min personlige historie, er den præget af mit profesionelle virke som fremtidsforsker, hvor det at arbejde med visioner er centralt. Derudover har jeg dyrket psykologi, personlig udvikling og spiritualitet igennem mange år og har de seneste par år haft særligt fokus på de emner, som Happy Soul er bygget op omkring, nemlig selvledelse, livsformål og visioner.

 

Mit formål med at skrive Happy Soul er at give det videre. Metoden virker for mig, og jeg ved, at den også vil gøre det for andre, for det har jeg erfaret.

 

Happy Soulformål er at hjælpe mennesker med at lytte og leve fra deres sjæl; at give dig mulighed for at leve et liv, som virker rigtigt for dig i forhold til, hvad der er din natur, hvad du er skabt til, og hvad der giver mening og skaber glæde for dig.

 

Det er for mig det, livet handler om.

 

Det kan nok lyde, som om Happy Soul er opskriften på alting. Det er den ikke! Filosofien i Happy Soul er netop, at vi alle er fuldstændig unikke, og at der ikke findes ét rigtigt svar på noget. Især findes der ikke ét rigtigt svar på, hvad der meningsfuldt, eller hvordan man bør leve. Happy Soul giver en metodisk ramme, som du kan lade dig inspirere af og måske med tiden gøre til din egen.

 

Ved at bruge Happy Soul skulle du gerne lære dig selv bedre at kende og gradvist udvikle og få gjort plads til det, der for dig giver allermest mening og autentisk glæde.

 

Jeg er af den overbevisning, at når vi forbinder os til vores passion og natur, vil vi automatisk bidrage til et bedre samfund – igennem at være os selv og gøre det, vi er skabt til.

 

www.mettesillesen.com

E-mail: ms@mettesillesen.com