marianne egelund siig

 

Jeg har igennem livet forsøgt at følge mit hjerte og min nysgerrighed. Det har, sammen med ønsket om at gøre en forskel, været en rød tråd og har bragt mig vidt omkring. Jeg har været leder stort set hele mit arbejdsliv, og har arbejdet med ledelses-, team- og talentudvikling og med organisationsstrategi og -udvikling. Jeg har specialiseret mig i arbejdet med ligestilling, mangfoldighed og inklusion (EDI). Allermest har jeg været optaget af at skabe værdi for mennesker, organisationer og ikke mindst for samfundet.

 

Oprindeligt har jeg en humanistisk videnskabelig basisuddannelse fra RUC. Senere er jeg uddannet KaosPilot og har efterfølgende videreuddannet mig på Copenhagen Business School (CBS) i Advanced Topics in Diversity Management.

 

Jeg har et entreprenant gen. I 1990’erne ledte det til, at jeg blev co-founder og redaktør af Kulturmanagsinet Agenda i Århus. Dernæst var jeg i otte år direktør for den nystartede nordiske konsulentvirksomhed KaosManagement. Et kreativt og trendsættende konsulenthus udsprunget fra Kaospiloterne, hvor vores metoder og tilgange til facilitering af processer, til ledelse, arbejdsliv og organisering, satte tydelige spor i hele branchen og mange organisationer i Norden. Herefter havde jeg lyst til at prøve mine kompetencer af i et helt andet miljø og havde igennem 14 år forskellige lederroller i Nordea, herunder; chef for Ledelsesudvikling, Talent Management og Employer Branding på koncernniveau, HR chef for Savings & Asset Management og chef for diversitet og inklusion.

 

Jeg har altid haft fokus på at udvikle og implementere strategier, der sætter nye standarder på de områder, jeg har haft ansvar for. Jeg har været med i og bidrager fortsat til en lang række netværk, advisory boards og også tidligere i flere bestyrelser. Jeg har været optaget af, hvordan vi leder og organiserer os med et helhedsorienteret udgangspunkt, hvor alle kan udfolde deres potentiale, og hvor vi alle sammen efterlader mere godt, end vi ”tager” eller bliver givet. Det princip er for mig en tommelfingerregel for godt lederskab, sunde organisationer og et bæredygtigt samfund.

 

Mit engagement og arbejde med ligestilling, diversitet og inklusion – og mine artikler – er skrevet ud fra en lyst til at gøre op med myter,  fordomsfuldhed og ”synsninger”. Og bringe langt mere forskning, research og fakta ind i debatten og indsatserne. Jeg har oplevet, at der er blevet taget godt imod det udgangspunkt, og at vi langt hen ad vejen er enige om, at der skal ske forbedringer. Men desværre også at der er en alvorlig mangel på beslutnings- og handlekraft på området.

 

Hvor der er vilje, er der en vej. Den sætning har jeg gentaget mange gange i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion. Efter at have studeret, arbejdet med og engageret mig i området på alle leder og kanter gennem en lang årrække kan jeg konstatere, at jeg stadig ikke er stødt på en gyldig grund til, at vi ikke er nået længere, end vi er.

 

Vi har alle forudsætninger for at styrke inklusionen, øge diversiteten og skabe ligestilling i samfundet. Vi har viden, folkeoplysning, samfundsmæssige strukturer, kompetente kvinder og mangfoldige skarer af talenter. Og en god business case på samtlige bundlinjer. Der kan kun være én forklaring på, at vi ikke kommer i mål: Viljen mangler. Har jeg ret, betyder det, at løsningen er relativt enkel. Vi skal bare ville det.

 

Det er derfor, jeg har samlet et udvalg af mine artikler i Gid vi gad. Mit håb er, at jeg kan inspirere flere til at engagere sig, og at min viden og mine refleksioner kan være med til at inspirere flere til at handle, så vi løfter os og kommer videre. Gid vi gad er mine dråber af bidrag til den bølge og bevægelse, som heldigvis er her.

 

Det er alvorligt og kritisk nødvendigt, at vi får skabt resultater på området i Danmark og i resten af verden, og det rummer et enormt potentiale.

 

Det er os, der har skabt det samfund og de normer, vi lever under nu. Derfor er det også os, der kan skabe de nødvendige forandringer.

 

Mit arbejdsmæssige hovedfokus i dag er at være adm. direktør i den internationale kursus- og konsulentvirksomhed Mannaz. Og i det regi samtidig hjælpe organisationer med at skabe de nødvendige EDI-forandringer samt uddanne ledere og HR inden for EDI.

 

Jeg er mor til tre unge voksne og bor med deres far i Charlottenlund.

 

www.mariannesiig.com

mes@mannaz.com

 

Mine artikler i medierne

Min blog