Maibritt Isberg Andersen (red.)

 

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1992 og i 1999 afsluttede jeg et års fuldtidsstudie på den sundhedsfaglige diplomuddannelse i undervisning og uddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole (DSH), afdelingen i København. Mit afsluttende speciale handlede om koblingen mellem teori og praksis, hvor Karen Borgnakke (professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) var min inspirationskilde. Koblingen mellem teori og praksis har altid optaget mig, for hvad nytte har teorien, hvis ikke den kan omsættes i praksis?

 

Umiddelbart efter endt diplomuddannelse blev jeg sygeplejelærer på SOSU-skolen i Dianalund, hvor jeg underviste social- og sundhedsassistenteleverne i fire år. Didaktikken, og det at skabe refleksion hos eleverne, var et vigtigt omdrejningspunkt i min undervisning, og det var en fantastisk tid, fordi jeg her lærte at formidle teorien, så eleverne kunne forstå den i praksis. Jeg tilstræbte at skabe et læringsmiljø, som koblede teori og praksis.

 

I 2003 blev jeg leder i den private virksomhed Top Partners med den opgave at etablere en kursusafdeling. Her vandt vi udbuddet på et stort beskæftigelsesprojekt i Sorø, der bl.a. indeholdt kurser for kontanthjælpsmodtagere, som skulle motiveres til at tage en sundhedsuddannelse. Det var en stor succes, fordi det lykkedes os at give mennesker håbet tilbage, som ellers havde mistet det. Under min ansættelse tog jeg den 1-årige ICF-godkendte coachuddannelse hos Expand, ved Annette Kledal, hvilket blev afgørende for mit professionelle liv. Pludselig havde jeg erhvervet et redskab, som i den grad kunne flytte mennesker. Jeg vidste, at jeg måtte gå vejen som selvstændig.

 

Den 1. januar 2008 startede jeg coachvirksomheden ZTRONG, som kommer af det engelske ord “strong” – blot stavet med et Z, deraf sloganet ”ZTRONG – en stærk partner”. Trods krisetider i Danmark, havde jeg travlt lige fra starten, og det var hovedsageligt ledere, der opsøgte mig.

 

I 2010 blev jeg af en af mine veninder gjort opmærksom på en mand, som coachede på en anden måde end den, vi har lært. Han udøvede noget, hun kaldte ’protreptik’. Hun havde oplevet ham til en konference, hvor han sad i en lænestol på scenen i en stor sal, fyldt med mennesker. Han spurgte, om der var en blandt deltagerne, som ville tale med ham, og hænderne blev ivrigt rakt i vejret. Der var selvfølgelig tale om dr.phil. Ole Fogh Kirkeby.

 

Jeg kontaktede Ole Fogh Kirkeby og startede min uddannelse som protreptiker hos ham, en klog og nænsom læremester. Inden uddannelsen blev afsluttet i 2011, holdt jeg mine første protreptiske kurser. Som det gjaldt, da jeg underviste SSA-eleverne, havde jeg også her et stort behov for at forenkle protreptikken, så andre kunne forstå, hvad det var, og hvordan de kunne benytte redskabet i deres praksis.

 

Jeg er stifter og ejer af ZTRONGs protreptikeruddannelse som er godkendt og blåstemplet af Ole Fogh Kirkeby. Siden etableringen af uddannelsen i 2012 er der i 2020 uddannet 55 protreptikere gennem ZTRONG.

 

Siden 2014 har ZTRONG tilbudt netværksdannelse til protreptikere. Vi mødes fire gange årligt og har en studietur tilrettelagt af en filosof. Der er desuden oplæg af kendte foredragsholdere, videndeling og træning af protreptiske samtaler.

 

Det er altafgørende for mig, at protreptikken giver mening, og det meningsskabende er blevet mit helt store fokus i alt, hvad jeg gør.

 

Jeg blev født i Valby i 1966, og siden 1976 har jeg været bosiddende i Slagelse. Jeg er mor til Christina og Priscilla og mormor til Camilla og Marcus.

 

maibritt@ztrong.dk

 

www.ztrong.dk

 

ZTRONG på LinkedIn

ZTRONG YouTube-kanal

ZTRONG på Instagram

ZTRONG på Facebook

 

BIBLIOGRAFI

Andersen, M.I. (2014). Den protreptiske samtale – en håndbog. Forlaget ZTRONG

Andersen, M.I. (2014). ZTRONG samtalekort. Forlaget ZTRONG

Andersen, M.I. (2015). Protreptik – Arbejdshæfte 1. Forlaget ZTRONG

Andersen, M.I. (red.) (2020). Erfaringer med protreptik – Inspiration fra praksis. Content Publishing

Kronik FORKANT (2014)
https://www.ztrong.dk/wp-content/uploads/2018/06/kronik_FORKANT_no2_2014.pdf

 

Artikel på Lederweb (2014)
https://www.lederweb.dk/strategi/kommunikation/artikel/110832/styrk-dit-lederskab-med-protreptik

 

Artikel på LinkedIn (2017)
https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%B8d-coachingmetoden-der-g%C3%B8r-dine-v%C3%A6rdier-virkelige-andersen/

 

Artikel på LinkedIn (2018)
https://www.linkedin.com/pulse/protreptik-i-praksis-men-hvordan-maibritt-isberg-andersen/

 

Artikel på LinkedIn (2019)
https://www.linkedin.com/pulse/protreptik-og-ledelse-hvad-ville-der-ske-med-dine-hvis-andersen/

 

Maibritt Isberg Andersen i podcast om protreptik
https://player.fm/series/series-2412884/ep-133-protreptik-filosofisk-samtalekunst-der-afslorer-selvbedrag-maibritt-isberg-andersen

 

Tv-interview om protreptik
https://youtu.be/9EJ9aYlbcDg

 

Tv-interview: Kvinder i provinsen
https://www.youtube.com/watch?v=aVtrSwtgcd8&feature=youtu.be