Kim Gørtz

Jeg blev færdig som cand.mag. fra Københavns Universitet i 1997 med filosofi som hovedfag og psykologi som sidefag. I 2010 erhvervede jeg en ph.d.-grad fra Aarhus universitet, og i 2012 blev jeg Master i Business Coaching. Jeg arbejder som ekstern lektor på RUC og CBS (fra 1998) og som seniorkonsulent i Copenhagen Coaching Center (fra 2009). Som underviser, vejleder, coach og foredragsholder har jeg fokus på at anvende filosofiske modeller, metoder og tanker ifm. ledelsesudvikling, coaching, værdiarbejde i organisationer og procesdesign. Siden årtusindskiftet har jeg udgivet 13 bøger og en lang række artikler.

 

Jeg skrev Erkend dig selv, mand, fordi jeg trængte til at få luft på egne og mandens vegne, trænge mig på og ikke mindst give mig muligheden for at finde ord for samt reflektere over tanker omkring mandens liv – som det hænder i vor samtid. I den bog sigter jeg efter at få fremdraget og identificeret mandens væsentlige kendetegn i og som sig selv.

 

Erkend dit liv, makker tager fat, hvor interesserne i at udforske og opleve sjælen åbner sig i Erkend dig selv, mand, så jeg her nærmere søger at finde ud af, hvordan vi mennesker lærer at erkende livet; at vi er til. Erkend dit liv, makker handler dermed om livserkendelsen, den menneskelige tilværelse, om det at være i live, leve livet, opleve livet – hele livet.

 

Hvad angår Erkend din død, menneske, er det dels fuldbyrdelsen af trilogien, og dels vel nok det tema i mit liv, som jeg har haft det mest anstrengte forhold til. Denne død, vores egen død, vores kæres død og jo, sågar menneskehedens død, virker, som om det må være det vigtigste at forholde sig til, dels fordi det indvarsler livets betydning, dels fordi det også er en påmindelse om, hvor sårbare og trods alt momentane vi er hver især og som menneskehed. Dertil følger selvsagt også indsigten i vores magtesløshed.

 

Jeg har en forhåbning om, at serien skaber stof til eftertanke hos læserne, samt at bogens angivelser, tips og opfordringer bliver taget til indtægt og handlet på.

 

Mit eget liv og den stenhårde konstatering af min egen idioti, og det utrolige i at det faktisk er muligt at glemme og miste sig selv i dagligdagen og alle dens gøremål, har inspireret mig til at skrive serien. Som sådan er der ikke nogen bestemt person, som vakte min inspiration – andet end min egen forkvaklede og forsmåede personlighed.

 

Specielt legen med ordene, formsproget og det rytmiske aspekt og den relativt direkte tone holder jeg meget af i teksten. Men også at jeg stadig kan føle, mærke og selv blive klogere på mig selv, når jeg (gen)læser passager rundt omkring i bøgerne.

 

Jeg har ikke en bestemt person som forbillede, men nok snarere en række bevidstheder, billeder og fornemmelser omkring de mænd, der går under navnet af at være seriøst spirituelt søgende såsom Krishna, Buddha, Jesus – men også den lange række af mere unavngivne yogier, swamier, guruer og zenmestre …

 

Jeg dyrker meget yoga og meditation og spiller og komponerer en del musik udi synthesizer-ambient og æterisk techno. Jeg holder meget af at læse specielt filosofisk og spirituelt orienteret litteratur. Foreløbig er det blevet til omtrent 1.500 bøger udi vestlig filosofisk og psykologisk tænkning, m.m. Men fra omkring 2011 blev jeg særligt optaget af indisk yoga-filosofi, tantrisk buddhisme, Den tibetanske dødebog, Dzogchen og zenbuddhisme. Jeg holder meget af at danse, spise ordentligt med maven og ryge indiske smøger (beedies).