Karin Jønson

 

Jeg er uddannet pædagog, har en pædagogisk diplomuddannelse i projektledelse, en HR-konsulent-uddannelse, en neuroaffektiv ledelsesuddannelse og diverse kurser inden for det personlige lederskab og forandringsledelse. Jeg er derudover uddannet protreptiker hos ZTRONG og kunstterapeut hos Institut for Kunstterapi i Gadbjerg. Jeg har 15 års ledelseserfaring inden for den kommunale sektor og er leder på aflastningstilbuddet Kildebo, Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg kommune. Kildebo er en specialpædagogisk virksomhed for børn, unge og voksne med forskellige former for handicap.

 

I mange år har jeg været optaget af at inddrage kreativitet, kreative metoder og processer i såvel min ledergerning som mit privatliv. Interessen for protreptik har jeg haft længe. Jeg oplever et redskab, der kan forene sig med mit menneskesyn om, at mennesker gerne vil lære og udvikle sig, at man leder mennesker ved at udvikle dem og lade dem udvikle sig, samt at man som leder må forsøge at forstå de mennesker, man møder.

 

Jeg mener, at man som leder må have fokus på sin egen grundholdning, filosofi og sit personlige livssyn. Protreptik og kunstterapi kan hjælpe os med at undersøge værdier, blive bevidste om vores normer og gøre os klogere på os selv. Protreptiske og kunsterapeutiske samtalegreb er derfor nyttige i udviklingssamtaler, både individuelt og i grupper.

 

Jeg er født i 1963, er gift med Leif og bor i Havrebjerg, hvor jeg har atelier, terapilokale og mindfulness-have.

 

www.kreativitetkunstogterapi.dk