Helene Djursø

Jeg stiftede i 2003 konsulentvirksomheden Care Consulting, hvis kerneforretning er outplacement, og hvor jeg i dag er direktør. Jeg er uddannet inden for arbejdsmarked og personalemanagement fra Aalborg Universitet og derudover Socialformidler fra Danmarks Forvaltningshøjskole. Jeg er leder af og initiativtager til VELKOMMEN HJEM , som formelt blev etableret i august 2016.

 

Jeg har oparbejdet erfaringer fra både den private og offentlige sektor via flere ansættelser, og har selv stået i brancheskift flere gange.

 

De mange veteraner, jeg har fået lov til at møde gennem VELKOMMEN HJEM, er en kæmpe inspirator for mig i mit daglige virke og i arbejdet med bogen At navigere i ukendt terræn. De er mennesker med hver deres historie, hver deres kompetencer og hver deres drømme om fremtiden. De har et uforløst potentiale til stor gavn for samfundet, virksomhederne og dem selv.

 

Men det er også en kæmpe motivation for mig at se på og arbejde med, hvor stor en forskel vi kan gøre, hvis vi samarbejder – bruger hinandens ”muskler” – fremfor at ville det hele selv. At tage det bedste fra rådgivernes verden, Forsvarets verden, virksomhedernes verden – og sætte det sammen i et partnerskab til, hvad der giver mening for disse dygtige mennesker, der skal skifte fra én branche til en anden, med det mulige identitetstab, der er forbundet dermed.

 

Offentlige private partnerskaber behøver nemlig ikke handle om at bygge veje, sygehuse, broer m.v. – de kan i den grad omhandle et projekt som VELKOMMEN HJEM.

 

Jeg er særlig glad for de mange cases i bogen,  der viser veteranernes usikkerhed, ærlighed – men også mulighederne. Jeg er glad for den måde, mentorerne engagerer sig på, men jeg er mest af alt glad for, at vi viser hele paletten og værdien af de kompetencer, man kan have, selvom man ikke kommer fra det civile arbejdsmarked; den verden, de fleste af os kender.

 

Jeg har heldigvis mange forbilleder, og jeg motiveres konstant af dygtige mennesker. Men i relation til At navigere i ukendt terræn er det de mange veteraner, der har sat livet på spil for vores alles skyld. Disse mennesker – som ovenikøbet er utrolig ydmyge – er jeg dybt imponeret og inspireret af.

 

Jeg er født i 1968 i Frederikssund, bor i Virum og har tre børn.

 

info@velkommenhjem.net

www.velkommenhjem.net