Guli Werther

 

Jeg er klyngeleder i Københavns kommune med det overordnede ansvar for pædagogik, strategi, og økonomi for hele klyngen, der udgør en medarbejdergruppe på ca. 250 og et ledelsesteam på 13 pædagogiske ledere. Jeg er oprindelig uddannet pædagog, men lige fra jeg blev færdiguddannet vidste jeg, at jeg ville arbejde med ledelse. Igennem 19 år har jeg nu arbejdet med ledelse på forskellige niveauer, bl.a. som afdelingsleder, souschef og institutionsleder, og jeg har forskellige lederuddannelser: en master i ledelse på Copenhagen Business School (CBS), en diplom i ledelse, en systemisk lederuddannelse, og så er jeg uddannet proceskonsulent og har taget Marte Meo-uddannelsen. Senest er jeg uddannet protreptiker hos ZTRONG, hvilket har været med til at kvalificere mit lederskab yderligere. Derudover har jeg mit eget firma Filosofisk Dialog, hvor jeg laver oplæg og samtaler om protreptik og ledelse.

 

I mit lederskab vægter jeg indsigt hos mig selv og min medarbejdere højt, og det er vigtigt for mig, at jeg som leder har fokus på en god balance mellem personlighed og lederskab. Jeg skal kunne klargøre, hvad jeg ikke kan gå på kompromis med i forhold til mine værdier. Hvis jeg forventer, at mine medarbejdere arbejder med at skabe indsigt, må jeg selv gå foran, og det kræver, at jeg tør se mig selv i øjnene.

 

Da jeg startede som leder for 19 år siden, var min vision at skabe gode betingelser for børns trivsel og udvikling, så alle børn kunne blive livsduelige på hvert deres niveau. Visionen er i bund og grund stadig den samme, men den er også blevet en mission om at skabe retning og refleksion for ledere og medarbejdere, så de kan praktisere kvalitetsledelse og anerkendende pædagogik i det helt nære børneliv. Dette kan den protreptiske tilgang hjælpe med.

 

Mit formål med at skrive mit bidrag til ’Erfaringer med protreptik’ er at give indsigt i, hvordan man kan implementere og konkret arbejde med protreptik i en organisation. Jeg ønsker at vise, at protreptikken virker i praksis, og at samtaleformen er anvendelig i alle organisationer, der tør sætte menneskelige værdier i spil i ledelsesgerningen.

 

Mit forbillede inden for protreptikken er Ole Fogh Kirkeby, der i den grad har formået at sætte filosofisk ledelse på den samfundsmæssige dagsorden. Ligeledes har ZTRONG været stor inspirationskilde til den praktiske tilgang.

 

Jeg er 52 år, født i København og gift med Flemming Werther på tredivte år.

 

kontakt@filosofiskdialog.dk

www.filosofiskdialog.dk