Gitte Lønstrup Dal Santo

 

Jeg er mag.art. i kunsthistorie & museumsvidenskab (2006), har en ph.d. i teologi & mentalitetshistorie (2010) og er certificeret coach (2011) og MINDstrain coach (2019). Jeg har specialiseret mig i karrierecoaching og personlig udvikling med en akademisk baggrund inden for menneskevidenskaberne og efteruddannelse inden for NLP-baseret coaching, systemisk-narrativ coaching, humanistisk coaching, humanistisk psykologi og senest metakognitiv psykologi og stresscoaching ud fra MINDstrain konceptet. Det præger mit perspektiv, min måde at coache på og den pallette af værktøjer, jeg bruger, som også inkluderer kunstværker.

 

I perioden 2011-2014 var jeg vicedirektør for Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom. Jeg er stifter og indehaver af ART speaks of YOU® ApS. Her har jeg i kombinationen af kunst og coaching, praksis og forskning, udviklet metoden bag workshoppen og ‘livskunst-app’en’ ART speaks of YOU®. Det er et coachingværktøj med fem trin, der gør det let at bruge kunstværker som en “passende forstyrrelse” til personlig og professionel udvikling og indsigt.

 

Helt grundlæggende er jeg optaget af at hjælpe mennesker med at finde ind til deres ‘kerne’. Med ‘kerne’ mener jeg de personlige ressourcer og værdier, der er fundamentet og fællesnævneren for deres retning og ståsted i livet og arbejdslivet. Det er det, der bygger bro mellem forskellige faser og erfaringer – dét, der får helheden til at give mening. Når man kommer derind, tegner der sig et klart billede af, hvad man ikke kan leve uden at lave og være, og dermed også af, hvad der er rigtigt og vigtigt for én i en given situation og periode.

 

Jeg har skrevet mit bidrag til Erfaringer med protreptik for at skitsere, hvordan protreptikken og ART speaks of YOU® supplerer hinanden, og hvorfor jeg tror på, at koblingen mellem kunst, coaching, livskunst og cura sui, er så effektiv og banebrydende i forhold til såvel personlig indsigt og udvikling, som forebyggelse og håndtering af stress. Jeg tror på, at begrebsapparatet omkring “kend dig selv, livskunsten, cura sui og paideia” er kernen af menneskelig visdom, som det er vigtigt at videreføre, udføre og omsætte i praksis. Det er en uudtømmelig inspirationskilde, som jeg har været optaget af siden gymnasiet og universitetet, og vil blive ved med at trække på resten af livet.

 

Mit håb er, at mit bidrag kan medvirke til at skabe bevidsthed om en ressourcebaseret tilgang til stress, der netop har så utrolig omfattende samfundsmæssige konsekvenser. En tilgang, som flytter fokus henimod personlige ressourcer, der bl.a. fremmer selvværd, modstandskraft og indre motivation. Det er ressourcer, man typisk ikke har eller har haft kontakt med gennem længere tid, hvis man er ramt af stress, men som er afgørende for at genfinde balancen og forebygge tilbagefald.

 

Hvis der var én indsigt, jeg særligt gerne vil give læseren, så er det, at der ligger en uudnyttet kvalitet og et enormt potentiale i at bruge kunstværker som værktøj til personlig udvikling, livslang læring og livskunst. Det handler på ingen måde om at instrumentalisere kunsten, men om at træde et skridt tilbage og tage tråden op i forhold til den klassiske tradition, der opfattede kunst som en ‘erkendelsesvej’. Den tradition er væsentligt ældre end det nuværende kunstvidenskabelige paradigme, som præger manges omgang med kunst: nemlig, at kunsten er ophøjet, og man skal vide noget om den for at få adgang til den. Det skal man ikke. Og det får man ikke i AsoY. Man får adgang til sig selv og ens personlige ressourcer, der kan bruges i ens livssituation – ens ‘nu’.

 

Jeg fornemmer en bevægelse mod det intuitive og en anerkendelse af, at det ikke altid er i den rationelle opvejning af ‘for og imod’, at vi finder de svar, vi inderst inde ved er rigtige i en given situation og afklarings-, beslutnings- og motivationsproces. Helt generelt ser jeg en stor nysgerrighed på hjernen, hormonerne og de ubevidste processer, vi ikke har indflydelse på. Og hvad vi kan gøre for bedre at navigere i dem – bevidst.

 

Jeg har mange forbilleder. Men her vil jeg især nævne personlig rådgiver Daisy Løvendahl og kundalini yogalærer & coach Cristina Signorelli. Fælles for de to er, at de har gjort livskunsten og cura sui til deres levevej ved at omsætte antik visdom til daglig praksis. De praktiserer og inspirerer andre til at skabe synergi mellem livsområder i hverdagen. Og de forstår betydningen af at flette skønhed og kropslighed ind i processen gennem smukke rum og farverige tableauer, gennem musikken, kunsten og naturen. Det skaber tryghed og modtagelighed. Det åbner op. Og det hjælper til at forstå og forankre erkendelser på et andet og dybere plan end fornuften.

 

Jeg er født i 1976, bor i København, er gift med Matthew og mor til Elena.

 

info@artspeaksofyou.com

www.artspeaksofyou.com

 

 

APP i iTunes

https://itunes.apple.com/dk/app/asoy-art-speaks-of-you/id1273611883?l=da&mt=8

 

 

Videoer