Connie Svabo

Connie Svabo

 

Jeg er professor på Syddansk Universitet, har en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse og en samfundsvidenskabelig ph.d. Før jeg startede min akademiske karriere, var jeg selvstændig erhvervsdrivende, hvor jeg arbejdede med forskningskommunikation og design. Jeg er leder af et forskningscenter på det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor mine kolleger og jeg arbejder med at skabe sammenhænge mellem videnskab og verden gennem forskning, uddannelse og kommunikation.

 

Derfor har jeg skrevet Lev bæredygtigt

Jeg har været med til at skrive bogen Lev bæredygtigt, fordi jeg gerne vil bidrage til at fremme viden om bæredygtighed i hverdagen og synliggøre, hvordan de små skridt og de store samfundsmæssige forandringer kan hænge sammen. Jeg håber, at bogens læsere kan identificere sig med de ønsker, muligheder og udfordringer, der ligger i at leve bæredygtigt. Jeg er ikke verdensmester i bæredygtighed, men jeg er bevidst om betydningen af bæredygtighed, og i mit eget liv er jeg optaget af nogle af de temaer, som bæredygtighed handler om. Herunder forholdet til den planet, som alt menneskeliv foregår på, forholdet til andre levende væsener og vores omgivelser, men også temaer som ligestilling, økonomi og arbejde, der måske kan synes langt væk fra bæredygtighed, men som faktisk er en vigtig del af bæredygtighedsdagsordenen. For eksempel fordi ligestilling og adgang til uddannelse hænger tæt sammen med reduktion i befolkningstilvækst. Og fordi økonomi, og hvordan vi forvalter planetens og vores egne ressourcer, hænger tæt sammen med vores eget og vores børns og kommende generationers liv.

 

Jeg har selv lært en del ved arbejdet med bogen. Det har været værdifuldt at komme rundt om temaerne mad, transport, arbejde, tøj og økonomi og få gjort status på, hvordan det egentlig går på disse områder for mit eget vedkommende.

 

Jeg er særligt glad for bogens balance mellem videnskabeligt baseret indsigt og hverdagens daglige muligheder og udfordringer, hvor vi hver især står med en afvejning af forskellige hensyn, ønsker og behov. Jeg vil gerne fremhæve fysiker Fritjof Capra som et forbillede – han er en pionér i forhold til at fremme systemiske og helhedsorienterede tilgange i vores omgang med verden, han har arbejdet for dette siden slutningen af 1970’erne, han har været med til at fremme øko-dannelse som begreb og har blandt andet været med til at starte Center for Ecoliteracy i Californien. Og så har han lige så længe insisteret på, at videnskab og åndelighed ikke er så langt fra hinanden, som vi måske ellers ofte tænker.

 

Min forskerprofil

I min forskning er jeg interesseret i viden, oplevelse og design. Vidensmedier, hvordan videnskab modellerer verden, og hvordan mennesker modellerer videnskab, er temaer, som jeg særligt er optaget af.

 

En væsentlig del af mit arbejde er etnografiske, deltagercentrerede analyser af erfaringer med formidling, videnskabskommunikation og uddannelse. Metodisk arbejder jeg med afsæt i dybdegående kvalitativ forskning såvel som designbaserede metoder. Min forskning omhandler relationen mellem menneske og miljø. Herunder sondering af menneskets engagement i og hensyn til det miljø, det er en del af. Et grundlæggende princip er her, at jeg bevidst tager udgangspunkt i menneskers hverdagsliv og deres perspektiver i mødet med videnskabskommunikation og STEM-uddannelser.

 

Udover mit arbejde som leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG), er jeg også sektionsleder på Institut for Matematik og Datalogi. Jeg er faglig leder af SDU, UCL og UCSYD-partnerskaber Laboratorium for STEM Uddannelse og Læring (LSUL). Herudover er jeg leder af forskeruddannelsesprogrammet Science and Mathematics Education and Communication (SMEC) og er en del af ledelsen af Center for Grundskoleforskning. Slutteligt er jeg projektchef på LabSTEM projektet (NNF og Region Syddanmark), hvor der arbejdes på at udvikle en STEM-didaktik med særligt fokus på matematik. Dette i samarbejde med pædagoger og lærere og professionshøjskoleundervisere.

 

Webadresser 

https://www.sdu.dk/da/forskning/stem

https://hybridspaces.me/connie-svabo/

 

Bibliografi

 • Dalgaard Pøhler, J. & Svabo, C. (2022). Bæredygtig ledelse. Samfundslederskab i Skandinavien. In press.
 • Balslev, G.M., Hendrichsen, D.K., Ribers, B. & Svabo, C. (2022). Education for Sustainability through STEM Ecosystems: STEM in Lower Secondary and Primary Education with the SchoolWeavers Tool as a Network Perspective. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. In review.
 • Elf, N., Svabo, C. & Skovgaard, T. (2022). Hvad er det gode børneliv i grundskolen? MOV:E12, 6-14. https://www.epaper.dk/fiibl/move-12/
 • Svabo, C. (2021). Improvisatoriske videns-performances. I: J. Pløger, A. Førde & A-L. Sand (red.). Improvisasjon: byliv mellom plan og planløshet (s. 237-258). Scandinavian Academic Press. https://scandinavianacademicpress.no/boker/improvisasjon-open-access
 • Svabo, C. (2021). Living World Dynamics: Or: what Brian Eno can teach us about knowing in a complex world. I: E. Brandt, T. Markussen, E. Berglund, G. Julier  & P. Linde (red.), Proceedings of Nordes 2021: Matters of Scale (s. 384-389) https://doi.org/10.21606/nordes.2021.42
 • Michelsen, C., Kristensen, M.A., Seidelin, L., Svabo, C. & Hjort, M.F. (2021). Parentstem activities: Denmark. I: K. Bilican & S.Ü. Cetin (red.), Early Childhood STEM Activities with Parent Involment (s. 173-198). Boyut Tanıtım Matbaa Bas. Yay. San ve Tic. Ltd. Şti.
 • Kristensen, M.L.A., Seidelin, L.D. & Svabo, C. (2021). The role of mathematics in STEM teaching activities. I: DESERA 2021: Fostering scientific citizenship in an uncertain world. In press.
 • Andreassen, R., Svabo, C. & Pedersen, R.R. (2020). Digitale liv: Brugere, platforme og selvfremstillinger. Roskilde Universitetscenter. https://samfundslitteratur.dk/bog/digitale-liv
 • Andreassen, R., Svabo, C. & Pedersen, R.R. (2020). Indledning. I: R. Andreassen, C. Svabo & R.R. Pedersen. Digitale liv: Brugere, platforme og selvfremstillinger. (s. 9-28). Roskilde Universitetsforlag. https://samfundslitteratur.dk/bog/digitale-liv
 • Svabo, C. & Littrup, S.L. (2020). Interaktive arkitekturer: Oplevelsen af teknologisk mediering i hverdagens rum. I: R. Andreassen, C. Svabo & R.R. Pedersen. Digitale liv: Brugere, platforme og selvfremstillinger. (s. 31-48). Roskilde Universitetsforlag. https://samfundslitteratur.dk/bog/digitale-liv
 • Svabo, C., Pedersen, R.R., Arnfred, A.J., Bønnelycke, J. & Tosca, S. (2020). Hvad er et videnskabeligt produkt? I: K.R. Eskildsen (red.), Humaniora? En spørgende videnskabsteori (s. 105-126). Samfundslitteratur. https://buuks.dk/shop/humaniora-298697p.ht
 • Svabo, C. & Bønnelycke, J. (2020). Knowledge Catcher: on the performative agency of scholarly forms.  PARtake: The Journal of Performance as Research. 3(1). https://doi.org/10.33011/partake.v3i1.477
 • Svabo, C. & Borch, M.M. (2020). Oplevelseslæring og BioFabLab. MONA – Matematik- og Naturfagsdidaktik. 1.
 • Shanks, M. & Svabo, C. (2020). Scholartistry: Creativity and the Future of the Liberal Arts. I: W. Moner, P. Motley & R. Pope-Ruark (red.), Redesigning Liberal Education: Innovative Design for a Twenty-First Century Undergraduate Education. Johns Hopkins University Press.
 • Svabo, C. (2019). Does it spark joy? Nordic Design Research, (8). https://archive.nordes.org/index.php/n13/article/view/464/435
 • Svabo, C., Vinther, S.M., Beck, A.S., Andersen, K.G. & Riis, S. (2019). RUCMUS Udviklingsforløb: Integration af forskning og formidling i museal vidensproduktion. RUCMUS.
 • Shanks, M. & Svabo, C. (2018). Scholartistry: Incorporating Scholarship and Art. Journal of Problem Based Learning in Higher Education6(1). https://doi.org/10.5278/ojs.jpblhe.v6i1.1957
 • Svabo, C., Maskova, A., Carlsen, T.S.V. & Beydin, M. (2018). Aktualisering af viden: fra tilskuer til deltager.  MiD MagasinMarts 2018(38), 16-19. https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/173474609/MiD_38_aktualisering_af_viden.pdf
 • Lindelof, A.M., Schmidt, U. & Svabo, C. (2017). Environmental Performance: Framing Time. I: M. Reason & A.M. Lindelof (red.), Experiencing Liveness in Contemporary Performance (s. 229-240). Routledge. Routledge Advances in Theatre & Performance Studies Nr. 47.
 • Svabo, C. (2017). Nyt fra udlandet: Performance Design – International Inspiration. Roskilde Universitetscenter. https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/173473993/performance_design_INTERNATIONAL_INSPIRATION_IKH_nyhedsbrev_2_.pdf
 • Svabo, C. (2016). Performative Schizoid Method: Performance as Research. PARtake: The Journal of Performance as Research1(1), 1-21.
 • Svabo, C. & Ekelund, K. (2015). Environmental Aesthetics: Notes for design ecology. I: E. Christensen (red.), Nordes 2015: Design ecologies Nordic Design Research. https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/173474560/373_675_1_PB.pdf
 • Hansen, A.C., Svabo, C., Bergkvist Hansen, K. & Arentoft Johansen, L. (2015). Et miljømuseum i Danmark: Behov, potentialer og udfordringer. Roskilde Universitetscenter. ENSPAC Research Papers on Transitions to a Green Economy Bind 2015 Nr. 2. http://ojs.ruc.dk/index.php/grec/article/download/4810/2493
 • Svabo, C. & Strandvad, S.M. (2015). Experience: Under the Influence of Things. I: E. Kristiansen & O. Harsløf (red.), Engaging Spaces: Sites of Performance, Interaction, and Reflection (s. 181-200). Museum Tusculanum.
 • Svabo, C. & Shanks, M. (2014). Experience as Excursion: A Note towards a Metaphysics of Design Thinking. I: P. Benz (red.), Experience Design: Concepts and Case Studies (s. 23-32). Bloomsbury Academic. http://www.bloomsbury.com/uk/experience-design-9781472569394/
 • Larsen, J. & Svabo, C. (2014). The Tourist Gaze and ‘Family Treasure Trails’ in Museums. Tourist Studies, 14, 2, p. 105-125.
 • Hansen, A.C., Svabo, C., Hansen, K.B. & Arentoft Johansen, L., (2014). Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande. Nordisk Museologi, 2, p. 72-89.
 • Schmidt, U., Svabo, C. & Lindelof, A.M. (2014). Ikke-menneskelig performance: Om kadavere, ukrudt, højhuse og andre performere. I: O. Harsløf (red.), Performance-design 10 år. Roskilde Universitetscenter.
 • Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S.M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O.E. (2014). Making and playing with customer journeys. I: Situated Design Methods (s. 139-159). MIT Press. Design Thinking, Design Theory. https://ieeexplore.ieee.org/document/6872832
 • Svabo, C. (2014). Medierede og forhandlede oplevelsesrum. I: J.F. Jensen, S. Graakjær Smed & C. Møller Østergaard (red.), MoOZ – Mobile OplevelsesZoner: Mobile medier, mobile brugere, mobile oplevelser (s. 501-522). Aalborg Universitetsforlag. ExCITe-serien Nr. 8. http://aauforlag.dk/Shop/boeger/mooz-mobile-oplevelseszoner.aspx
 • Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S.M., Samson, K., Hertzum, M. & Hansen, O.E. (2014). Preface. I: J. Simonsen, C. Svabo, S.M. Strandvad, K. Samson, M. Hertzum & O. E. Hansen (red.), Situated Design Methods (s. xiii-xxiv). MIT Press. Design thinking, design theory.
 • Schmidt, U., Harsløf, O. & Svabo, C. (2014). Scenografi og performance: At indskrive en scene – at beskrive en hengivenhed. I: O. Harsløf (red.), Performance-design 10 år (s. 109-116). Roskilde Universitetscenter.
 • Larsen, J. & Svabo, C. (2014). The Tourist Gaze and ‘Family Treasure Trails’ in Museums. Tourist Studies14(2), 105-125. https://doi.org/10.1177/1468797614532178
 • Strandvad, S.M. & Svabo, C. (2014). Tilrettelagt deltagelse: Happy-deltagelsesformer. K & K43(118), 101-112. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/kok/article/view/19838/17504
 • Meged, J.W. & Svabo, C. (2014). Video: researching visitor interactions. I: J. Widtfeldt Meged (red.), Tourism methodologies: new perspectives, practices and procedures (s. 201-217). Copenhagen Business School Press.
 • Svabo, C. & Shanks, M. (2013). Archaeology and photography: A Pragmatology. I: A.G. Ruibal (red.), Reclaiming Archaeology: Beyond the Tropes of Modernity (s. 89-102). Routledge. Archaeological Orientations. https://doi.org/10.4324/9780203068632
 • Svabo, C., Larsen, J., Haldrup, M. & Bærenholdt, J.O. (2013). Experiencing Spatial Design. I: J. Sundbo & F. Sørensen (red.), Handbook on the Experience Economy (s. 310-324). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781781004227.00022
 • Svabo, C. & Shanks, M. (2013). Mobile Media Photography: New modes of engagement. I: M. Sandbye & J. Larsen (red.), Digital Snaps: The New Face of Photography: The New Face of Photography. I.B. Tauris International library of visual culture. http://www.ibtauris.com/Books/The%20arts/Photography%20%20photographs/Photographic%20equipment%20%20techniques/Digital%20Snaps%20The%20New%20Face%20of%20Photography.aspx
 • Svabo, C. (2013). Procesevaluering: Stevns Klint mod Verdensarv.
 • Svabo, C. & Ekelund, K. (2013). Stevns Klint mod Verdensarv: Forskningsrapport.
 • Svabo, C. (2012). Det virker! 13 historier om teknologioverførsel. Hentet fra
 • https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/178642573/det_virker_2013.pdf
 • Svabo, C. (2011). Portable technologies at the museum. Nordisk Museologi2011(1), 135-146. Hentet fra https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/173473524/Svabo_Portable_technologies_at_the_museum_Nordisk_Museologi_2011_1_pp_135_146.pdf
 • Svabo, C. (2010). Portable Obejcts at the Museum. (Ph.d.-afhandling). Hentet fra https://findresearcher.sdu.dk/ws/portalfiles/portal/174741936/Svabo_Portable_Objects_at_the_Museum.pdf
 • Svabo, C. (2009). Materiality in a practice-based approach. The Learning Organization16(5), 360-370. https://doi.org/10.1108/09696470910974153
 • Svabo, C. (2008). Artefacts and the performance of an exhibition. Nordic Journal of Digital Literacy3(2), 113-129.
 • Svabo, C. (2008). Experience offerings: who or what does the action? I: J. Sundbo & P. Darmer (red.), Creating experiences in the experience economy (s. 157-175). Edward Elgar Publishing.
 • Svabo, C. (2008). Making Innovation Durable. I: L. Fuglsang (red.), Innovation and the Creative Process (s. 254-274). Edward Elgar Publishing.
 • Sørensen, F., Sundbo, J., Fuglsang, L., Svabo, C. & Darmer, P. (2007). Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse. Roskilde Universitetscenter.
 • Svabo, C. & Strand, O. (2004). Økonomernes karriereveje. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.
 • Larsen, H.H. & Svabo, C. (2002). Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. I: H. Holt Larsen & C. Svabo (red.), Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet (1 udg.). Djøf Forlag.
 • Holt Larsen, H., Svabo, C., Andersen, T., Hjalager, A-M., Leth, C. & Scheuer, S. (2002). Læring på jobbet: et overblik. Kommuneinformation. https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/68425132/laering_paa_jobbet_overblik_2002.pdf
 • Holt Larsen, H., Svabo, C., Andersen, T., Hjalager, A-M., Leth, C., Scheuer, S. & Thomsen, S. (2002). Læring på jobbet: metoder og erfaring. (1 udg.) Kommuneinformation. https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/68425132/laering_paa_jobbet_overblik_2002.pdf
 • Larsen, H.H. & Svabo, C. (2002). Metoder til at fremme læring på jobbet. I Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet (1 udg., s. 273-384). Djøf Forlag.
 • Svabo, C. (2002). Projekter skubber til læring: – projektarbejde i et skoleudbygningsprojekt i Gentofte Kommune. I: Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet (1 udg., s. 231-239). Djøf Forlag.
 • Svabo, C. (2002). Videndeling i netværk: Tråde ud i verden: – fabuleren over udvikling af kompetence gennem netværk. I: Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet (1 udg., s. 105-121). Djøf Forlag.
 • Svabo, C. (2001). Lederens personaleansvar: Da lederen fik personaleansvaret, forsvandt lederrollen. I: H.H. Larsen (red.), Human Resource Management i modlys: spydspidser og dilemmaer Dansk Management Forum.

 

Andre artikler og online artikler

 

Eksempler på artikler og andre værker, jeg har forfattet

 

Konferencebidrag

 • Svabo, C. (2021). Designing Behavior with Digital-Physical Architectures: Persuasive integration of information and communication technology and built environment. Abstract fra The Twenty-Second Annual Convention of the Media Ecology Association, Rio de Janeiro, Brasilien.
 • Larsen, D.M., Kristensen, M.L.A., Seidelin, L.D. & Svabo, C. (2021). Mathematics in STEM: Background role or lead actor? Abstract fra Nordic Educational Research Association, Odense, Danmark.
 • Høegh, T., Svabo, C. & Slot, M.F. (2021). Qualities of Technological Rhythm in Student’s Digital Schoolwork. Abstract fra NERA 2021, Odense, Danmark.
 • Svabo, C. (17/6-2020). Hard or Soft Digital-Physical Architectures: Integration between information and communication systems and the built environment. Abstract fra Annual Convention of the Media Ecology Association, Georgia, USA.
 • Svabo, C. & Lindelof, A.M. (2017). Environmental Performance: Framing Time. Abstract fra Performance Studies International Annual Conference, Hamburg, Tyskland. https://video.ruc.dk/media/t/0_ctuq3jzm
 • Grum, C. & Svabo, C. (2016). Becoming Sheep, Becoming Animal…: A site-specific performative conversation on human/non-human intra-action. Abstract fra Encountering Materiality, Geneve, Schweiz. http://encounteringmateriality.org/en/home/
 • Svabo, C. (2011). Mediation as connection and objection. Abstract fra DASTS 2011, Århus, Danmark.
 • Svabo, C. & Bærenholdt, J.O. (2011). Pleasures of distraction. Abstract fra Nordic Geographers’ Meeting, Roskilde, Danmark.
 • Svabo, C. (2011). The human in multiple, hybrid topologies. Abstract fra Nordic Geographers’ Meeting, Roskilde, Danmark.
 • Svabo, C. (27/5-2007). A Language of Objects and Artifacts: Concepts of materiality in practice-based approaches to knowing in organizations. Paper præsenteret på EGOS. Beyond Waltz – Dances of Individuals and OrganizationStanding working group: Practice-Based Studies of Knowledge and Innovation, Wien, Østrig.
 • Svabo, C. (27/52007). A Social Language of Objects and Artifacts. I: Proceedings of Design Inquiries, the Second Nordic Design Research Conference 2007 Nordic Design Research.