Caroline Stasig

Jeg er BSc i International Business and Politics fra Copenhagen Business School og medstifter af organisationen Female Invest. Herigennem søger jeg at gøre kvinder bekendte med investering i takt med, at jeg forbedrer mine egne investeringskundskaber. Jeg arbejder for mediehuset Altinget.