Bjarne Ambjørn Kehr

Jeg er uddannet i Forsvaret og er seniorsergent fra Flyvevåbnet, hvor jeg har været beskæftiget med operationer og uddannelse. Jeg er specialkonsulent i Centralforeningen for Stampersonel med ansvarsområder inden for bl.a. uddannelse, karriererådgivning og veteraner. Tidligere har jeg været henholdsvis politisk koordinator og næstformand i organisationen, hvor jeg bl.a. har udviklet politikken på veteranområdet og deltaget i en række fora og rejser i regi af Forsvaret vedrørende veteraner og internationale missioner.

 

Mit formål med at være medforfatter på bogen At navigere i ukendt terræn har været at sætte fokus på veteranernes kompetencer, herunder kraftigt at understøtte formålet med at se veteraner som ressourcestærke personer i stedet for ofre.

 

At være vidne til veteranernes store udbytte af at deltage på forløb i VELKOMMEN HJEM, der i den grad bygger på en meget anerkendende tilgang til det at bringe et menneske videre i arbejdslivet, er min inspiration og drivkraft. Mit ønske og mål er, at en anerkendende tilgang i højere grad vil blive en anvendt metode for mange andre mennesker, som skal ind eller videre på arbejdsmarkedet.

 

Bogen anviser en række værktøjer, som den enkelte person kan anvende i forbindelse med et karriereskift. De giver grobund for en større refleksion, som er af høj værdi, når en person er på vej videre til noget nyt. Historierne, som veteranerne fortæller igennem bogen, viser, at ingen af dem rigtigt kendte vejen, men med en målrettet indsats og brugen af mentorer har mange af dem fået deres nuværende kompetencer bragt i spil på et højere niveau, end de indledningsvist selv havde forestillet sig. Det er en vigtig historie at fortælle, da der i brede kredse er stor fokus på de kompetencer, der skal sikre velstanden i vores samfund fremadrettet.

 

Jeg er født på Christianshavn i 1959, fraskilt og har to sønner.