Birgitte Baadegaard

Birgitte Baadegaard

Jeg er Birgitte.

 

Jeg skriver bevidst ER i stedet for HEDDER – for med årene er jeg blevet mere og mere funderet i mit ståsted. Jeg lever det, jeg ånder det, jeg ”er” det. Jeg er mig. I den (livs)proces er jeg landet i både mit navn og mit køn, så det nu er min identitet – ikke en label, jeg putter på. Det har taget mig en del år – helt præcist 55 – at nå hertil. Så rejsen har været lang og hver eneste dag værd, inklusive de krisefyldte og dem fulde af tvivl.

 

Jeg er oprindelig uddannet SPRØK og cand.merc. ved det nuværende CBS og havde de første år en traditionel karriere med ønsket om at blive ”one of the boys”.

 

Da jeg som marketingchef fik en søn, der var syg, væltede læsset. Jeg sagde op, gik hjem – og passede børn, hus og hunde i nogle år. Det var et helt frivilligt valg, et dybt ønske, og alligevel blev jeg kastet ud i en dyb livskrise – for hvem var jeg nu? Uden pension, uden løn, uden titel – og uden såkaldt uafhængighed og frihed. Jeg var jo opdraget til, at det var vejen for en stærk kvinde.

 

Der sker noget, når vi stiller os ”udenfor”. Vores blik ændres. Pludselig kunne jeg ane konturerne af en hidtil usynlig struktur, der fik mig til at stille spørgsmål. For eksempel:

 

  • Hvorfor er omsorg devalueret og anses for at være en karrierehæmmer?
  • Hvorfor ser jeg så mange kvinder omkring mig mistrives, selvom de gør alt ”det rigtige”?
  • Hvad er det, jeg begynder at fornemme – og hvad bunder det i?

 

Sideløbende med at passe vores to fælles børn og en skøn bonusdatter begyndte jeg at arbejde freelance som konsulent inden for outplacement, karrieresparring og jobsøgning. Jeg så mønstre, som forstærkede min fornemmelse af, at noget var skævt. Og den skævhed har jeg fordybet mig i lige siden. Inklusive de ubevidste årsager til den.

 

Jeg er i færd med at tage en ny master ved Jung Instituttet i København – seks års studie med udgangspunkt i dybdepsykologi, herunder drømmeanalyse og klientarbejde.

 

Min mand og jeg er – imod alle odds – stadig gift på 28. år, og vi har det bedre end nogensinde. Nok fordi vi, på grund af min livsmission, har været tvunget til at hive alle vores egne skeletter ud af skabet (eller i hvert fald de fleste). Vi har set vores egen og den andens ubalance i øjnene og har formået at justere. Sammen. Jeg synes stadig, det er noget af en pragtpræstation.

 

Nu er alle vores unger raske, voksne og fraflyttede, så jeg har mere end nogensinde frihed til at fordybe mig i vores skævvredne samfund og globale paradigme. I 1970erne ville vi have kaldt det patriarkatet, men jeg kan selv bedre lide udtrykket ”det lineære system”. Det system, der underkender kroppens, følelsernes og altings sammenhængs betydning. Ikke mindst kvindernes – igennem årtusinder.

 

Jeg kalder mig ikke feminist, for jeg kan ikke forholde mig til alle de indbyrdes fraktioner, der kæmper om ”ret” og ”stemme”. Jeg ønsker derimod samling – at finde det fælles udgangspunkt for os alle. For det findes. Derfor kalder jeg mig kvindebevidst. Fordi kvinder er mit omdrejningspunkt i ønsket om at skabe en fundamental systemisk forandring.

 

I min bog Lige er ikke det samme som ens samler jeg nogle af brikkerne til det store og komplekse puslespil, vi skal lægge for at forstå de underliggende mekanismer, der driver gæk med os alle. Mænd såvel som kvinder. Ikke mindst kvinder, for vi kvinder er jo, i den vestlige verden, opdraget til, at vi er ligestillet, så nu er det bare om at komme ”ind i kampen” – så skal det hele nok lykkes.

 

Det sker bare ikke. Tværtimod er kvinders rettigheder truet mere end længe i denne tid. Hvorfor? Det er det, jeg blandt andet afdækker i bogen – og det handler grundlæggende om (manglen på) LIGEVÆRD: Vi har ikke lige ret til at være her. Til at have en mening. Til at blive hørt – og taget alvorligt. Kvinder har et – statistisk set – anderledes blik på samfundet end det, vi opdrages til at tro, er ”sandheden”. Det er et blik, som gennem generationer ikke får lov at blive foldet ud på grund af begreber som bias og the default male. Disse begreber forklarer jeg i bogen. Dette ubevidste uligeværd sætter sig i kvinder – for de ikke kan forstå, hvad der gør, at de mistrives og kæmper – når alt nu burde ”gå så godt”.

 

I virkeligheden skal kvinder fremover bære følgende mantra med sig i alt, hvad de gør: Kvinder er kun ligestillet så længe, de accepterer den historiske ramme, mænd gennem tiden har skabt.

 

Det er i sandhed ikke reel ligestilling (og heller ikke ligeværd) – det er tilpasning.

 

For i samme sekund, vi stiller fundamentale spørgsmål til rammen, undsiges vi – ofte af både mænd og kvinder. Deri ligger det systemiske, ubevidste skisma: at systemet konstant opretholder sig selv. Indtil tilpas mange af os ser det, der skal ses.

 

I bogen Lige er ikke det samme som ens vil du – både mand og kvinde – få åbnet dine øjne for vores ubalancerede samfund. Noget af det, jeg er allermest glad for ved bogen er, at den stiller skarpt på helheden, inklusive den psykologiske dimension ved vores paradigme. Du vil forstå din verden på en ny måde – forhåbentlig både med hovedet og kroppen.

 

Den tilsyneladende usynlige ramme ligger lige der foran os – og når vi først ser den, kan vi ikke ikke-se.

 

Vær klar til at få pudset dine briller. Der er brug for det – uanset, om du er mand eller kvinde. For dine døtres og sønner skyld. For din mors og dine søsters skyld. For de fremtidige generationers skyld.

 

www.baadegaard.dk

Mail: Birgitte@baadegaard.dk

 

Bibliografi

Bøger

Baadegaard, B. (In press). Lige er ikke det samme som ens – Fra A til Å om de to biologiske køn og ligeværd. Virum: Content Publishing.

Baadegaard, B. (2019). ManiFEST for kvinder. Frederiksberg: Forlaget Aronsen.

Baadegaard, B. (2015). Når mænd og kvinder kommunikerer – brug forskellene og skab bedre resultater. København: Djøfs Fagforlag

Baadegaard, B. (udgivelsesår). Så søg det job – og få det (jobsøgning for kvinder). Selvudgivelse.

Baadegaard, B. (udgivelsesår). Hættemågens flugt. Selvudgivelse.

 

Kronikker og artikler

Sideløbende med mit arbejde har jeg også skrevet et utal af kronikker og artikler gennem tiden og til diverse medier lige fra Berlingske og Politiken til K Forum, POV International. Her følger et lille udvalg:

 

 

Podcasts

Og så har jeg deltaget i en række podcasts. Her følger et lille udvalg: