Content Publishing Om osContent Publishing Om os

VI UDGIVER OG FORMIDLER VIDEN PÅ DANSK OG ENGELSK,
SÅ TEORI LÆRER AF PRAKSIS, OG PRAKSIS LÆRER AF TEORI

VIDEN I VORES UDGIVELSER HAR UDGANGSPUNKT I TEORI ELLER PRAKSIS

Teori, fordi teorier og modeller er hvilesteder, som bekræfter et syn på virkeligheden, beskriver virkeligheden og kommer med forslag til en forklaring på, hvordan tingene virker. De er vigtige, for de giver en fælles referenceramme og svar, så alle kan anvende den samme teori eller model og bruge det samme sprog under forskellige forhold.

 

Det teoretiske grundlag udspringer fra områder som sociologi, filosofi, psykologi, politologi og økonomi.

 

Praksis, fordi det er vigtigt at tage erfaringerne alvorligt og lære af dem. Hvad gik godt, hvad gik mindre godt, og hvad mislykkedes helt? Hvorfor gik det, som det gik? Vi skal lære af praksis, det levede liv, som individer – privatpersoner og som professionelle i arbejdslivet – som organisationer og som samfund, hver for sig og sammen.

 

Content Publishing har fokus på to områder, hvor udgivelserne skriver sig ind i forlagets vision  og mission.

BUSINESS

Udgivelserne inden for business-området berører alle aspekter af erhvervslivet ift. at drive en virksomhed: ledelse, organisationsudvikling, økonomi, HR, salg, markedsføring, CSR, arbejdsmiljø, business intelligence, innovation, service, IT, kommunikation, politik m.m. Udgivelserne henvender sig til såvel det private erhvervsliv som den offentlige sektor.

LIVSSTIL

Udgivelserne inden for livsstilsområdet har først og fremmest fokus på det hele menneske. Via vores personlige og åndfulde indsigt og globale udsyn kan vi øge erkendelsen af, hvem vi er, hvad vi står for, og hvorfor vi synes og gør, som vi gør. Jo bedre vi kender og er bevidste om vores grundlæggende værdier, jo større sandsynlighed er der for, at vi træffer de rigtige valg – i privatlivet såvel som i arbejdslivet.